Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zusters bieden bisschop kelk Mgr. Paredis aan

De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Sittard hebben bisschop Harrie Smeets een meer dan 150 jaar oude kelk aangeboden. Dat gebeurde woensdagavond tijdens de jaarlijkse chrismamis in de kathedraal in Roermond.

De zusters hebben de bisschop de kelk geschonken bij gelegenheid van zijn wijding. Het betreft de kelk van Mgr. Joannes Paredis, de eerste bisschop van het tweede bisdom Roermond. Toen de congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid – beter bekend als de zusters van het ziekenhuis in Sittard – zich eind 19e eeuw in Limburg vestigden, hadden ze geen kelk voor de dagelijkse eucharistieviering in het klooster. Van het bisdom kregen ze toen de kelk van de inmiddels overleden bisschop Paredis. Tijdens de chrismamis werd de kelk door een van de zusters aan bisschop Smeets overhandigd.

Mgr. Smeets herinnerde aan de symboliek dat zijn verre voorganger op 27 april 1853 in dezelfde kathedraal de zetel van Roermond in bezit kon nemen, nadat die meer dan vijfitg jaar niet had bestaan. In de Franse tijd was het bisdom (dat in 1559 was opgericht) opgeheven. Pas in 1853 kregen de katholieken in Nederland weer eigen bisschoppen. Na de inbezitneming van de zetel celebreerde Mgr. Paredis mogelijk de mis met de kelk, die tijdens de chrismamis werd aangeboden. Volgens bisschop Smeets hebben de zusters deze kelk al die jaren ‘goed bewaard’ en hem ook mooi laten restaureren.  

Overigens wordt komende Paaszondag nóg een kelk teruggegeven. Dat betreft een Middeleeuwse kelk afkomstig uit het kunstbezit van de kathedraal, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw door de Sint-Christoffelparochie (de kathedraal) werd geschonken aan de nieuw opgerichte 'dochterparochie' Sint-Jozef in de toenmalige nieuwbouwwijk De Kemp. Na de fusie van deze parochie met het rectoraat van de Kapel In 't Zand verhuisde de kelk in 2001 naar de brandkast van de Kapel. Bij de boedelscheiding die plaatsvond bij het opheffen van het Redemptoristenklooster bij de Kapel in 2011, bracht de laatste rector een deel van het vaatwerk mee naar Klooster Wittem. Daaronder ook de vergulde zilveren kelk, die sinds de 16e eeuw toebehoorde aan het kleermakersgilde van Roermond.

Dit gilde had, zoals in de Middeleeuwen gebruikelijk, een 'eigen' altaar in de kathedraal en dus ook eigen liturgisch vaatwerk, waaronder deze kelk. Vandaar dat op de kelk een schaar is gegraveerd. Toen bisschop Harrie Smeets enkele weken geleden op kennismakingsbezoek was in Klooster Wittem, is de kelk aan de bisschop 'terug'geschonken, met de bedoeling dat deze weer op zijn oorspronkelijke plaats terugkomt. Op Paaszondag 21 april brengt de bisschop de kelk mee naar de kathedraal en zal hem overhandigen aan de plebaan-deken, waarmee de kelk die honderden jaren in de kathedraal gebruikt werd, na bijna zeventig jaar weer 'thuis' is. 

Bekijk alle foto's chrismamis

Lees ook: 'Geloven uit gewoonte niet voldoende'