Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Boek over naoorlogse kerken voor bisschop

Bisschop Harrie Smeets heeft het boek 'Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945' in ontvangst genomen. Hij kreeg het boek in het bisschopshuis uit handen van de samensteller, kerkhistoricus Antoine Jacobs (midden) en Jan Dekkers, secretaris van het Cuypersgenootschap.

In het boek wordt uitgebreid stil gestaan bij de bouw van nieuwe kerken in Nederlands- Belgisch-Limburg en regio Aken/Keulen na de Tweede Wereldoorlog. In deze periode van wederopbouw werden sommige kerken vervangen, omdat ze door oorlogsgeweld verwoest waren. Andere kerken werden gepland in de vele nieuwbouwwijken, die in de jaren vijftig en zestig uit de grond schoten. Sommige van deze kerken zijn inmiddels al weer gesloten of afgebroken.

Het in Duits en Nederlands uitgegeven boek 'Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945' zoomt in op de ontwikkelingen in Nederland, België en Duitsland, met bijzondere aandacht voor de beide Limburgen en de regio’s rond Aken, Keulen en Düsseldorf, die van oudsher culturele banden hadden. Jacobs deed eerder al onderzoek naar de bouw van kerken in deze periode.

Naast de nieuwbouw van kerken en hun lokale inplanting komen ook de religieus-maatschappelijke en de liturgische evolutie na Vaticanum II aan bod. Jacobs deed hiervoor een beroep op 23 specialisten, historici en kunsthistorici. De overzichtsartikelen worden afgewisseld met casestudy’s, zowel van kerkgebouwen als architecten.

Titel: Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945
Auteur: Antoine Jacobs (red.)
Uitgever: Universitaire Pers Leuven
Prijs: € 49.50
Artikelnummer: 9789462702202