Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kerncijfers

Kerngegevens Bisdom Roermond per 31 december 2019

Algemene gegevens
Inwoners: 1.117.201
Rooms-katholieken: 638.000
Parochies: 288
Gemeenschappen van migranten: 1
Kerkgebouwen: 300 

 

Pastorale krachten in parochies
Seculiere priesters: 106
Reguliere priesters: 29
Permanente diakens: (bezoldigd) 1
Permanente diakens (onbezoldigd): 35
Pastoraal werk(st)ers: 6
Catechisten: 34

 

Totaal aantal pastorale krachten
Seculiere priesters: 130
Reguliere priesters: 32
Permanente diakens: (bezoldigd): 3
Permanente diakens (onbezoldigd): 36
Door bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers: 13
Catechisten: 38
Vrijwilligers 23.300


Geregistreerde kerkelijke participatie 
Kerkgangers per weekend 31.600
totaal vieringen in weekend 425 (waarvan 98% eucharistievieringen)

Doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 2.310
Doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 90
Doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 25
Toedtreding zonder doopsels 0
Eerste communies 3.660
Vormsels 2.810
Kerkelijk ingezegende huwelijken: 315
Kerkelijke uitvaarten 3.770
waarna:
- begrafenis 1.940
- crematie 1.830


(Bron: KASKI - deze cijfers kunnen op onderdelen afwijken van andere publicaties)