Social Media

Kerncijfers

Geplaatst op: 30-11--0001

Kerngegevens Bisdom Roermond per 31 december 2022

Algemene gegevens
Inwoners: 1.128.367 (2023)
Rooms-katholieken: 602.000
Parochies: 280
Gemeenschappen van migranten: 1
Kerkgebouwen: 293

 

Totaal aantal pastorale krachten
Seculiere priesters: 128
Reguliere priesters: 19
Permanente diakens: (bezoldigd): 2
Permanente diakens (onbezoldigd): 26
Door bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers: 13
Catechisten: 38
Vrijwilligers 19.100

 

Pastorale krachten in parochies
Seculiere priesters: 102
Reguliere priesters: 16
Permanente diakens: (bezoldigd) 1
Permanente diakens (onbezoldigd): 26
Pastoraal werk(st)ers: 6
Catechisten: 34


Geregistreerde kerkelijke participatie 
Kerkgangers per weekend 19.500
totaal vieringen in weekend 380 (waarvan 98% eucharistievieringen)

Doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 2.110
Doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 105
Doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 10
Toedtreding zonder doopsels 0
Eerste communies 2.810
Vormsels 1.530
Kerkelijk ingezegende huwelijken: 340
Kerkelijke uitvaarten 2.960
waarna:
- begrafenis 1.550
- crematie 1.410


(Bron: KASKI - deze cijfers kunnen op onderdelen afwijken van andere publicaties)