Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kerncijfers

Kerngegevens Bisdom Roermond per 31 december 2018

Algemene gegevens
Inwoners: 1.118.000
Rooms-katholieken: 612.000
Parochies: 293 
Kerkgebouwen: 300 

 

Pastorale krachten in parochies
Seculiere priesters: 108
Reguliere priesters: 30
Permanente diakens: (bezoldigd) 1
Permanente diakens (onbezoldigd): 37
Pastoraal werk(st)ers: 5
Catechisten: 37

 

Totaal aantal pastorale krachten
Seculiere priesters: 136
Reguliere priesters: 34
Permanente diakens: (bezoldigd): 3
Permanente diakens (onbezoldigd): 38
Door bisschop benoemde pastoraal werk(st)ers: 10
Catechisten: 42
Vrijwilligers 24.900


Geregistreerde kerkelijke participatie 
Kerkgangers per weekend 31.600
totaal vieringen in weekend 425 (waarvan 98% eucharistievieringen)

Doopsels aan 0 t/m 6 jarigen 2.690
Doopsels aan 7 t/m 17 jarigen 100
Doopsels aan volwassenen (18 jaar en ouder) 20
Toedtreding zonder doopsels 5
Eerste communies 4.230
Vormsels 3.200
Kerkelijk ingezegende huwelijken: 355
Kerkelijke uitvaarten 4.120
waarna:
- begrafenis 2.130
- crematie 1.990


(Bron: KASKI - deze cijfers kunnen op onderdelen afwijken van andere publicaties)