Social Media

Kosters

Geplaatst op: 30-11--0001

Kosters zijn de 'concierges' van de kerk. Letterlijk betekent het woord: deurwachter, bewaker (custos). De koster is de bewaker van het kerkgebouw en de inventaris. In vroeger eeuwen beboorden kosters tot de geestelijke stand en ontvingen zij de zogeheten lagere wijdingen. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) spreken we niet meer van wijdingen, maar van bediening die ook door leken kunnen worden vervuld. Het kosterschap is een dienstwerk aan de kerk en de hele parochie. Enkele parochies in ons bisdom hebben een (betaalde) koster in dienst, maar in de meeste parochies is het een vrijwilligersfunctie. Een koster is een heel belangrijke medewerker van de parochie, want hij of zij moet ervoor zorgen dat voor aanvang van elke viering de kerk geopend is, alle spullen klaartaan en na afloop ook weer opgeruimd worden. 

 

Kosterbijeenkomsten

In het bisdom Roermond zijn enkele honderden mensen actief als koster. Een keer per jaar organiseert de Dienst Liturgie en Kerkmuziek een bijeenkomst voor alle kosters. Dit is bedoeld als een 'dankjewel' voor de inzet, maar heeft ook een inhoudelijk karakter. Meestal wordt er een spreker uitgenodigd die iets vertelt over een onderwerp waar kosters in hun dagelijks werk mee te maken hebben.  

 

Kostersbond

De Nederlandse bisdommen kennen een organisatie voor alle kosters: Interdiocesane Kostersbond Sint Willibrord.

 

Kostersboek

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen heeft enkele jaren geleden een handboek voor kosters uitgegeven: Het Kostersboek. Dit boek is in de handel verkrijgbaar: ISBN: 978-90-74457-16-3 

Bestel kostersboek via Kloosterboekhandel Wittem

 

Kostersinsignes

Regelmatig komt vanuit parochies de vraag naar kostersinsignes. Het betreft dan insignes voor de herkenbaarheid van kosters of ere-insignes voor jubilerende kosters. Het bisdom heeft deze niet, maar de Interdiocesane Kostersbond 'Sint Willibrord' kan deze tegen een geringe vergoeding leveren. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij waarnemend secretaris Kessels van de IKB, via (077) 3731699 of stuur e-mail