Officialaat

Geplaatst op: 30-11--0001

Elk bisdom kent een officialaat of kerkelijke rechtbank. De rechtbank staat onder leiding van de officiaal. De kerkelijke rechtbank behandelt zaken over kwesties die het kerkelijk recht betreffen. Het gaat hoofdzakelijk om procedures met betrekking tot nietigverklaring van een kerkelijk huwelijk. In uitzonderlijke gevallen kan de rechtbank zich ook over andere zaken uitspreken. Binnen het officialaat fungeert ook een juridische commissie die de bisschop adviseert over kerkrechtelijke aspecten van zijn beleid.

 

Het officialaat van het bisdom Roermond staat onder leiding van officiaal Mgr. Dr. Jan Vries.

Swalmerstraat 100
6041 CZ  Roermond
0475-386752
Stuur e-mail naar het officialaat

 

Huwelijksprocedure