Onderwijs

Geplaatst op: 30-11--0001

Het Onderwijsbureau van het bisdom Roermond is de afdeling die namens de bisschop contact onderhoudt met de katholieke en interconfessionele scholen in Limburg. Het Onderwijsbureau wil deze scholen stimuleren, ondersteunen en begeleiden bij het geven van vorm en inhoud aan hun katholieke en interconfessionele identiteit door bijvoorbeeld:

  • Mee te denken over het te voeren beleid
  • Studie- en ontmoetingsdagen te organiseren voor docenten en identiteitsbegeleiders
  • Mee te helpen met het opzetten van bezinnings- en verdiepingsdagen voor schoolleiders en docenten
  • Het ontwikkelen van eigentijds verantwoord lesmateriaal voor het vak godsdienst/levensbeschouwing.

 

Het Onderwijsbureau wil bruggen bouwen tussen het katholieke en interconfessionele onderwijs en het bisdom Roermond. De bruggen staan symbool voor de contacten tussen de scholen en de katholieke geloofsgemeenschap in Limburg. Door de bruggen regelmatig over te steken, kunnen beide elkaar verrijken en inspireren.

De taak van het Onderwijsbureau daarin is te bevorderen dat er steeds nieuwe bruggen geslagen worden door de scholen te ondersteunen bij het invullen van hun katholieke identiteit en de geloofsgemeenschap te informeren over het vele goede dat in het onderwijs gebeurt op het gebied van vorming en opvoeding. De medewerkers van het bureau doen dit onder andere door regelmatig scholen te bezoeken en goede contacten te onderhouden met schoolbesturen, schoolleiders en docenten.

 

Bisschoppelijk gedelegeerden

Het Onderwijsbureau wordt bemensd door een parttime bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs.

George Dölle pr
T. (045) 4051273
E: stuur e-mail

 

Projecten 

 

Onderwijsbrieven

In 2002 publiceerden de Nederlandse bisschoppen de beleidsnota ‘Bezield en zelfbewust’ over het katholiek onderwijs. Als actuele aanvulling hierop worden sinds 2023 met enige regelmaat ‘Onderwijsbrieven’ gepubliceerd. Deze worden aan alle katholieke scholen en schoolbesturen toegezonden met de uitnodiging om hierover met het bisdom/de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in gesprek te gaan. Scholen/besturen kunnen hiervoor contact opnemen met gedelegeerde pastoor George Dölle.

 

Week van het katholiek onderwijs

In de Week van het Katholiek Onderwijs vieren we dat we dat dit onderwijs bestaat en dat zoveel mensen zich met hart en ziel hiervoor inzetten. Ook dit jaar is er inspirerend materiaal ontwikkeld dat op school gebruikt kan worden, niet alleen in de Week zelf maar tijdens de hele Advent. Voor het primair en middelbaar onderwijs is er een kerstposter met een afbeelding van de Limburgse kunstenaar Charles Eyck, alsook suggesties voor gebruik van de poster in de klas. Voor het primair onderwijs is er Verwachting, een lesbrief voor de advent ontwikkeld door de Stichting bisschoppelijke Vastenactie (BVA) als onderdeel van de Adventsactie. Als extraatje is er een boekje aan om het hele jaar door te gebruiken, getiteld 'Feest in de Kerk'.
Download materiaal

 

Lesbrieven

Er zijn in het najaar 2018 tien lesbrieven over religieuze onderwerpen uitgebracht voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs, te gebruiken bij diverse vakken. De lesbrieven zijn op verzoek van de onderwijsstichting LVO samengesteld door het Onderwijsbureau van het Bisdom Roermond en zijn in een serie van tien boekjes uitgegeven. De serie bestaat uit:

  • Drie boekjes over personen (Jezus, Maria en heiligen)
  • Twee boekjes over feesten (Pasen en Kerstmis)
  • Twee boekjes over gebouwen (kerken en kloosters)
  • Drie boekjes over religieuze achtergronden (Bijbel, sacramenten en rituelen rond overlijden).

De lesbrieven zijn zo geschreven dat leerlingen die weinig of niets van het christendom weten er toch de nodige informatie uit kunnen halen. De lesbrieven zijn als reeks te gebruiken, maar ook afzonderlijk. In elke lesbrief zit een aantal verwerkingsopdrachten. 
Kosten: € 2,50 per lesbrief
Info: G. Dölle, pr., bisschoppelijk gedelegeerde
stuur e-mail


Externe links: