Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 5 april 2020 Palm- of Passiezondag | Begin van de Goede Week

Evangelie na zegening der palmen: Mt.21,1‑11
1e lezing Jes.50,4‑7
2e lezing Fil.2,6‑11
Evangelie Mt.26,14‑27.66 of: 27,11‑54  

 

Een dag vol tegenstrijdigheden

Palmzondag is een dag vol tegenstrijdigheden. Een dag die ons laat zien hoe het leven is. Een dag die ons uitnodigt om ook in de diepte van ons eigen hart te kijken. Deze week, die vandaag begint, is de heiligste en voornaamste week van het jaar. In het evangelie wordt beschreven hoe Jezus zijn intrede weloverwogen heeft georganiseerd. Zij die geroepen hebben: “Hosanna, Zoon van David,” roepen niet veel later: “Wij hebben geen andere koning dan de keizer, weg met Hem, kruisig Hem.” Kennelijk zitten wij mensen zo in elkaar; vandaag dit en morgen dat.

Zodoende is Palmzondag een dag die ook ons een spiegel voorhoudt. De menselijke tegenstrijdigheid wordt ons in deze Goede Week duidelijk voor ogen gesteld. Als we kijken: allereerst bij Petrus, bij Judas Iskariot, bij Pilatus, enzovoort; wij mensen blijken in staat tot het beste, maar ook tot het slechtste. Jezus heeft alles geprobeerd in Jeruzalem, maar die stad heeft haar poorten gesloten gehouden voor zijn Goddelijke Barmhartigheid. Hier wordt ook het grote geheim van de vrijheid van ons mensen getoond, waarin ook de trieste mogelijkheid besloten ligt om de genade van God te kunnen verwerpen.

Christus getuigde onomwonden en openlijk dat Hij Koning was. Natuurlijk was Hij meer dan Koning, Hij was Christus, de Zoon van de Allerhoogste en toch tegelijk was Hij de lijdende dienstknecht, die zich niet verzette. De Zoon van God laat zich niet als een held binnenhalen, maar Hij komt op nederige en zachtmoedige wijze. Zo toont Hij ons een nieuwe weg. Een weg die we alleen met behulp van ons geloof helder kunnen zien en aanvaarden. Een weg van de minste, de laatste plaats.

Laten we deze heilige Week beschouwen en benutten als een middel, een kans om onze eigen levensweg beter en intensiever toe te vertrouwen aan de Barmhartige Liefde van Christus. Laten we gedenken dat op Goede Vrijdag het voorhangsel in de tempel scheurt, als teken dat het nieuwe verbond van kracht wordt, het nieuwe verbond waarin Jezus door zijn lijden en dood voor alle mensen verzoening brengt. In zijn kruisdood wordt de diepste wanhoop en tegelijkertijd het hoogste vertrouwen in God, op zijn kruis verenigd.

Ook ons menselijk leven is niet zonder kruis. Na de duisternis en het lijden van Goede Vrijdag en de stilte van Stille Zaterdag, mogen ook wij het alleluja van Pasen tegemoet gaan. Want de dood van Jezus betekent eeuwig leven, ook voor ons. Ook wij zijn zwakke mensen. Laten we onszelf daarom deze week onderzoeken, waar ook wij God, onze grootste weldoener en ons hoogste goed, hebben beledigd. Laten wij dan ook God om genade en vergeving smeken, opdat Hij ons ongeloof te hulp zal komen en ook ons eenmaal brengt naar het hemels Jeruzalem waar Hij zetelt voor eeuwig en eeuwig.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de de dagelijkse liturgie

Illustratie: Palmzondagtafereeel uit het Passieretabel van Roermond. Sinds kort hangt een nieuwe kopie hiervan in de Munsterkerk