Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladartikelen november 2019

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail  

Download hier de WORD-versie van de berichten 

 

Bij het hoogfeest van Allerheiligen

Heilig zijn…. 

Op een dag vroeg een leerling aan zijn meester:
“Toon me hoe ik heilig kan worden.”
De meester zei:
“Ga naar het opvanghuis voor zwervers en thuislozen.
Daar werkt een leerling van mij.”
De leerling ging er naartoe.
Hij bleef er vele weken,
maar merkte geen enkel spoor van bijzondere heiligheid.
Tenslotte voeg hij:
“Wat doe je zoal de hele dag?”
De man zei: “Mijn voornaamste bezigheid bestaat erin
de mensen die hier aankloppen
zonder tegenzin te ontvangen.
Ze voedsel, drank en een bed te geven
en naar hun gebrabbel en gevloek te luisteren.
De rest van de dag was ik af
en zorg ik ervoor dat alles kraaknet is."
Toen de leerling thuiskwam,
vertelde hij aan zijn meester
wat hij gezien en gehoord had.
Daarop zei de meester:
“Wel, nu weet je wat je weten wou.” 

Uit: Een parel voor elke dag, 366 verhalen om bij stil te staan  (Chantal Leterne, Averbode, 2012)


Bisschop Smeets draagt mis op voor overleden voorgangers  

Elk jaar op Allerzielen is er een eucharistieviering in de grafkapel van de Limburgse bisschoppen op het Oude Kerkhof in Roermond. Dit jaar zal bisschop Harrie Smeets voor het eerst voorgaan in deze viering. De eucharistieviering is ’s ochtends om 8.00 uur in de kapel. Aansluitend is er gelegenheid om de grafkelder onder de kapel te bezoeken. 
Hier liggen meeste overleden bisschoppen van het zogeheten tweede bisdom Roermond (1853 – heden) begraven. De kapel is doorgaans gesloten, behalve met Allerzielen. Hoewel de kapel maar klein is, is de eucharistieviering voor iedereen vrij toegankelijk. Het Oude Kerkhof ligt aan ‘De Weg langs Het Kerkhof’ in Roermond. Het kerkhof is niet alleen bekend vanwege de grafkapel van de bisschoppen, maar ook vanwege tientallen andere bijzondere grafmonumenten.


Academie Rolduc over Leonardo da Vinci

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de beroemde Italiaanse kunstenaar en wetenschapper Leonardo da Vinci overleed. Hij was schilder en beeldhouwer. Maar ook architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, schrijver, en componist. Een veelzijdig man, die het gezicht van de renaissance werd. Zijn gedachtegoed staat model voor wat het ‘begin van de Moderne’ wordt genoemd. De Middeleeuwen waren definitief voorbij en de mens ging anders naar zijn omgeving kijken. 
Over het denken van Leonardo da Vinci, zijn uitvindingen en zijn invloed op onze hedendaagse maatschappij gaat de lezing van Academie Rolduc op vrijdag 29 november. De lezing wordt gehouden door Dr. Detlef Rohling. Hij is priester van het bisdom Roermond en docent filosofie aan het grootseminarie Rolduc. 
Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en theologisch instituut Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com.     
Bekijk volledig jaarprogramma van Academie Rolduc op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc


7 november: Heilige Willibrord 
Missie is van alle tijden

In onze tijd wordt wel eens gesproken van ‘de omgekeerde missie’. Daarmee wordt bedoeld dat er nu priesters in ons bisdom werken die uit landen komen, waar vroeger Limburgse missionarissen naartoe gingen om het geloof te verkondigen. Het lijkt de omgekeerde wereld. Maar wie goed naar de geschiedenis kijkt, ontdekt dat dit helemaal niet het geval is. 
Door alle eeuwen heen zijn er altijd missionarissen over de wereld uitgetrokken om elders het geloof te verkondigen. Dat begon al met de apostelen. Zij bleven niet in Jeruzalem, maar gingen op pad om in Syrië, Egypte, het huidige Turkije, Italië en zelfs India het geloof te verkondigen. Van de eerste missionaris in Limburg – Sint Servaas – zegt de traditie dat hij uit Armenië kwam. 

Op 7 november viert de Kerk de feestdag van de heilige Willibrord. Hij staat bekend als de eerste bisschop van Utrecht en is patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie. In de 8e eeuw kwam hij met een aantal medebroeders vanuit Ierland naar het vaste land van Europa om aan de Friezen het evangelie te verkondigen. Het volk van de Friezen woonde in die tijd langs de hele kuststrook van Noord-Frankrijk tot Denemarken. Het huidige Limburg valt daar net buiten, maar toch is Willibrord hier meerdere keren geweest. Hij stichtte onder meer een abdij in Susteren en hij is bekend van de Willibrordusput in Geijsteren. 

Willibrord deed wat velen vóór hem al deden en wat anderen tot op de dag van vandaag nog doen: het evangelie verkondigen. De vele missionarissen die in 20e eeuw vanuit Europa  naar Afrika, Azië of Zuid-Amerika gingen, traden dus in de voetsporen van hun verre voorgangers Servaas en Willibrord. En de priesters van elders die nu in Limburg werken, sluiten aan in die rij. Ze geven daarmee gehoor aan de opdracht die Jezus aan de apostelen gaf, voordat hij in de hemel werd opgenomen: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.” Het is niet voor niets dat deze tekst ook op de feestdag van de heilige Willibrord in de kerk wordt gelezen. Missie is van alle tijden. 


Je moet het maar weten 
Waarom Carnaval en Sint Maarten bij elkaar horen 

Dat de feestdag van Sint Maarten en het begin van het carnavalsseizoen beide op 11 november vallen (11e van de 11e) lijkt toeval. Op het eerste gezicht lijken beide feesten ook niets met elkaar te maken te hebben. Maar dat is niet juist. Ze hebben eigen alles met elkaar en met het evangelie te maken.

Op 11 november viert de Kerk het feest van de heilige Martinus van Tours. Hij werd vooral bekend, omdat hij nog vóór zijn bekering de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Daarmee groeide hij uit tot symbool van barmhartigheid en christelijke naastenliefde. Waar nu kinderen op de feestdag van Sint Maarten langs de deur gaan om snoep op te halen, waren dit in vroeger eeuwen de armen en bedelaars die bij de rijken iets extra’s gingen halen. 

In heel Europa werd het feest van de ‘apostel van Frankrijk’ als een belangrijke feestdag gevierd. Dat had ook een tweede reden: na 11 november begon de voorbereidingstijd op Kerstmis. Net als met Pasen ging dit lang geleden gepaard met een vastenperiode: de Sint-Maartensvasten. En net als bij de vasten voor Pasen waren de laatste dagen voorafgaand hieraan een gelegenheid om nog even feest te vieren en het er goed van te nemen. Een soort vastenavond dus, maar dan in november. Het vijfde seizoen begint dus niet toevallig op de feestdag van Sint Maarten. 

Het is bekend dat de Kerk niet altijd even gelukkig was met de uitwassen van het carnavalsfeest. De 11e van de 11e geldt nu als het gekkengetal, maar werd in de Middeleeuwen gezien als een ongeluksgetal. Elf verwees naar de zonde als letterlijke overtreding van de tien geboden (10 +1) en naar het aantal apostelen dat overbleef na het verraad van Judas (12 – 1).