Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladenservice januari en februari 2020

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail  

Download hier de WORD-versie van de berichten
 


MEDEDELING VOOR DE REDACTIES

Parochiebladenservice voortaan per twee maanden

Met ingang van deze nieuwe jaargang verschijnt de Parochiebladenservice per twee maanden. Dat betekent dat u de berichten voortaan zes keer per jaar ontvangt, in plaats van elf keer per jaar (de zomer was al gecombineerd). In deze eerste uitgave ontvangt u de berichten voor parochiebladen of parochiewebsites voor de periode januari en februari 2020. De meeste parochiebladen beslaan tegenwoordig ook een langere periode. Door verder vooruit te werken beschikt u altijd tijdig over de juiste kopy. Tussentijdse berichten zijn terug te vinden op de website van het bisdom. Parochies mogen teksten en foto’s van het bisdom altijd overnemen.

 

BERICHTEN
 

Nieuwjaar wensen bisschop op 1 januari

Iedereen die bisschop Harrie Smeets een Zalig Nieuwjaar wil wensen, is van harte welkom in Roermond op Nieuwjaarsdag, 1 januari. Anders dan voorgaande jaren is er deze keer geen receptie in het bisschopshuis. In plaats daarvan is er direct na de H. Mis van Nieuwjaarsdag een ontmoeting bij de kerststal in de Sint-Christoffelkathedraal. De eucharistieviering in de kathedraal begint om 11.30 uur. Direct aansluitend is er voor alle aanwezigen gelegenheid om de bisschop en elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen.

 


100e Geboortejaar heilige Johannes Paulus II

In 2020 is het precies 100 jaar geleden dat in de Poolse stad Wadowice Karol Józef Wojtyła werd geboren. We kennen hem beter als de heilige Paus Johannes Paulus II. Op 18 mei van dit jaar is het precies een eeuw geleden dat hij het levenslicht zag. Dit jaar is het ook 35 jaar geleden dat hij Limburg bezocht en 15 jaar geleden dat hij overleed.

Paus Johannes Paulus II geldt als een van de bekendste pausen van de 20e eeuw en als een van de langst zittende uit de geschiedenis: ruim 26 jaar. Hij werd op 16 oktober 1978 tot paus gekozen, nadat zijn directe voorganger, de pas verkozen Johannes Paulus I, al na 33 dagen was overleden. Johannes Paulus II was de eerste niet-Italiaanse paus sinds de Nederlander Adrianus VI uit de 16e eeuw.

Gedurende zijn lange pontificaat maakte Johannes Paulus II vele reizen over de hele wereld. Hij bezocht 129 landen, waaronder ook Nederland en België in mei 1985. De heilige paus nam krachtige politieke standpunten in en sprak zich ook regelmatig uit over ethische kwesties en vóór de menswaardigheid van het leven. Hij hechtte ook veel waarde aan goede contacten met het jodendom en andere christelijke kerkgenootschappen. Johannes Paulus II ging ook de geschiedenis is als de paus van de Wereldjongerendagen.

JPII – zoals zijn naam vaak wordt afgekort – werd in 2014 heilig verklaard. Zijn feestdag is op 22 oktober, de dag van zijn intronisatie als paus.

 


De vierde koning

Al heel lang vertelt men in Bethlehem
over een vierde koning.
Net als de drie anderen
wilde hij ook
de pasgeboren Koning bezoeken.
Maar onderweg
deden zoveel arme mensen een beroep op hem,
dat hij ook zijn geschenken voor de pasgeborene weggaf.
Uiteindelijk durfde hij niet meer
naar de pasgeboren Koning te gaan.

Maria zag hem
in de verte aankomen.
Toen ze hem zag twijfelen,
wenkte ze.
Hij kwam naar haar toe en zei:
“Ik wilde het Kind bezoeken,
maar ik heb niets meer om Hem te geven.”
En hij vertelde
wat hem onderweg was overkomen.

Toen zei Maria:
“Weet je,
de geschenken die je aan de armen hebt gegeven,
heb je eigenlijk al aan Jezus gegeven.”

Uit: Een parel voor elke dag/Averbode
Naar een bekende legende

 


Kerststallenliefhebbers verzamelen zich in Aken

De kersttijd is dan officieel voorbij, maar dat maakt de liefhebbers van kerststallen niet uit. Half januari vindt in Aken het ‘Weltkrippenkongress’ plaats. Dat is een grote internationale bijeenkomst van verzamelaars van kerstgroepen. Van 15 tot en met 19 januari komen liefhebbers van kerstkribben uit alle delen van de wereld naar keizerstad om elkaar te ontmoeten en informatie over kerststallen uit te wisselen.

Vanuit Aken zijn er ook programmaonderdelen in België en Nederland. De deelnemers aan het congres maken bustochten langs verschillende musea waar kerststallen te zien zijn. Deze exposities zijn uiteraard voor iedereen toegankelijk.

Zo is er in museum ‘Sjoen Limburg’ in het voormalige Ursulinenklooster in Maastricht een tentoonstelling over de geschiedenis van de kerststal in Nederland. Er zijn typisch Limburgse kerstgroepen te zien van onder meer Tegels en Beesels keramiek en zeefdrukken van Limburgse kunstenaars. Deze expositie is ook na het congres tot 1 maart te bezoeken.

Dat geldt ook voor zo’n honderd zelfgemaakte kerstgroepen in museum ‘De Schat van Simpelveld’. Deze kerststallen zijn gemaakt door leden van de vereniging ‘Vrienden van de Kerstgroep’. De groepen zijn van verschillende materialen gemaakt: van klompen, haak- en houtsnijwerk tot keramiek en zelfs een beschilderde melkbus. Het museum toont ook de wassen kerstgroepen die door de zusters van Simpelveld zijn gemaakt en liturgische kleding met mooi borduurwerk rond het Kerstthema. Ook deze expositie is tot 1 maart te zien.

Tijdens het congres is in Klooster Wittem ook de expositie ‘De Kerststal verbindt’ nog eens te zien. Deze was daar ook al tussen 8 en 29 december te zien.

Meer informatie het congres www.euregiokrippen.eu

Meer informatie over de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep http://vereniging.vriendenvandekerstgroep.nl

 


Sint Gerlach en pater Karel laten Driekoningen voorgaan

In het bisdom Roermond is 5 januari altijd een bijzondere dag, omdat er dan maar liefst twee Limburgse heiligen hun feestdag hebben: Sint Gerlach uit Houthem en de heilige Karel Houben uit Munstergeleen. Dit jaar moeten beiden echter een stapje terug doen, omdat hun feestdag op een zondag valt. Toevallig ook nog het hoogfeest van Driekoningen (Openbaring des Heren). Hoe dierbaar de heiligen uit het zuiden ons ook zijn, deze keer moeten ze de wijzen uit het oosten voor laten gaan. Al zullen de feesten in Houthem en Munstergeleen toch wel niet helemaal ongemerkt voorbijgaan.

 


‘Buitengewoon’ thema van Week van gebed

‘Buitengewoon’. Dat is dit jaar het thema voor de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

“Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij,” zegt Jan Willem Janse, projectleider bij de protestantse organisatie MissieNederland. “Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

Wereldwijd bidden miljoenen gelovigen in de Week van Gebed mee voor meer eenheid tussen christenen. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

 


Academie Rolduc: Sant’Egidio stelt zich voor

De Sant’Egidiobeweging is een christelijke gemeenschap die in meer dan zeventig landen actief is en bijna honderdduizend leden telt. ’s Avonds na hun werk of studie komen de leden samen voor gebed en knopen ze vriendschappen aan met de armsten van hun eigen stad. In Nederland zijn er Sant’Egidiogroepen in Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht en op diverse plekken in Brabant. Sinds kort is er ook een kleine groep actief in Maastricht. Tijdens de januaribijeenkomst van Academie Rolduc vertelt voorzitster Hilde Kieboom van Sant’Egidio België en Nederland over de beweging, het ontstaan, de idealen en de doelstelling.

Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com. Bekijk het volledig jaarprogramma van Academie Rolduc op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc

 


Actie Kerkbalans: Kerk zijn we samen

In onze parochie en in tweeduizend andere geloofsgemeenschappen in heel Nederland zijn van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari zo’n 40.000 vrijwilligers actief om geld op te halen op voor de plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Want waar je om geeft, dat wil je behouden. En als het even kan, laten groeien.

Geven voor de kerk waar u uw geloof in God met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn. Een plek die we het huis van God mogen noemen, waar sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd welkom is. U geeft om uw kerk, geef daarom tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

[….Ruimte om te vertellen over voorbeelden van concrete bestedingen als jeugdactiviteiten, sociale activiteiten voor mensen in of buiten de eigen parochie. Noem bijvoorbeeld ook de concrete doelen voor dit jaar…].

Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen en buiten de parochie? Geef dan via Actie Kerkbalans. Zo behouden we samen wat waardevol is. Geef uw gift via bijgevoegde [antwoordstrook/antwoordformulier/ acceptgiro, bankrekeningnummer]. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

 

 
Dag van het Jodendom in teken herdenking Holocaust

De Dag van het Jodendom sluit in Limburg dit jaar aan bij de internationale herdenking van de Holocaust op 27 januari. Elk jaar in januari staat de Rooms-Katholieke Kerk stil bij de relatie met het jodendom. In dit jaar, waarin we 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken, mag de massale Jodenvervolging door de Nazi’s niet vergeten worden. Daarom sluit de Kerk dit jaar aan bij de Limburgse herdenking  van ‘International Holocaust Day’, die op maandag 27 januari in het Gouvernement in Maastricht wordt gehouden. Gastspreker is Eurocommissaris Frans Timmermans uit Heerlen.

De bijeenkomst in Maastricht is alleen voor genodigden. In onze parochies staan we in het kader van de Dag van het Jodendom op [….datum, locatie…. ] stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

[…. Eventueel aanvullen met meer lokale informatie…]

 

14 februari: één of twee Valentijnen?

Geen enkele feestdag van een heilige is waarschijnlijk zó met zijn naam verbonden als Valentijnsdag. Het is een dag waarop veel mensen hun geliefde met een cadeautje verrassen. Wat zij zich waarschijnlijk niet realiseren is dat deze dag vernoemd is naar een christelijke martelaar uit de derde eeuw. Nog minder mensen weten dat er zelfs twee martelaren met deze naam bekend zijn, die allebei op 14 februari worden herdacht.

Valentinus van Rome stond bekend als een wijze, deugdzame en vrome priester. Hij genas de blinde dochter van de stadhouder van Rome, die zich prompt met zijn hele familie tot het christendom bekeerde. Keizer Claudius II zou Valentinus daarop hebben laten vermoorden op 14 februari 269. 

Op dezelfde dag overleed in Rome ook een bisschop Valentinus, die bij Terni werd begraven en daarom vaak Valentinus van Terni wordt genoemd. Hij stond met name bekend vanwege het inzegenen van gelukkige huwelijken. Het is niet uitgesloten dat het in beide verhalen om dezelfde Valentijn gaat.

Het gebruik om op Valentijnsdag je geliefde te verrassen, heeft overigens  niets met beide heren te maken. Het is vermoedelijk een afgeleide van een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel.

 

Theologie studeren in Limburg

Theologie studeren in deze tijd. Dat kan als je priester wilt worden. Maar in Limburg bestaat ook een opleiding voor mensen die als pastoraal werker, geestelijk verzorger of docent catechese aan de slag willen. Dit is ook de opleiding voor mannen die permanent-diaken willen worden. Op zaterdag 22 februari is er een informatie-ochtend.

Het Theologisch Instituut Rolduc is een deeltijdopleiding. Gedurende een aantal weekenden per jaar (van vrijdagavond tot zaterdagmiddag) komen de studenten in Rolduc in Kerkrade bij elkaar voor een theologische vorming op HBO-niveau. Op het lesprogramma staan vakken als theologie, filosofie, Bijbelwetenschap, maar ook sociale leer van de kerk, ethiek, moraal, ecclesiologie, kerkgeschiedenis en meer praktijkgerichte vakken.

Wie een diploma van het Theologisch Instituut op zak heeft, kan op diverse plaatsen op de arbeidsmarkt terecht. Maar de opleiding kan ook heel geschikt zijn voor iemand die uit puur persoonlijke interesse een of meer modules wil volgen. Interesse? Aanmelden voor de informatie-ochtend kan door contact op te nemen met rector Lambert Hendriks via (045)  5466810 of rector@rolduc.nl. Of kijk op www.rolduc.nl

 

Aswoensdag

We tekenen ons voorhoofd
met een kruisje van as.
Dat staat  voor boetedoening
en vergankelijkheid.

Veertig dagen tijd
om tot inkeer te komen
en Christus’ weg te volgen.

As is ook een reinigingsmiddel,
een symbool van een grote schoonmaak
en een nieuw begin.

Het kruis verwijst niet alleen
naar de dood,
maar ook naar het nieuwe leven
daarna.

We kijk vooruit naar Goede Vrijdag
én naar Pasen.

 

Vastenactie 2020: Een beter leven dankzij goed onderwijs

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactiecampagne van dit jaar willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daartoe zetten we ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. 

Dit jaar ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd) baan.

[…. Eventueel aanvullen met informatie over de lokale vastenactiecampagne…..]

 

Academie Rolduc over de ‘Rechtvaardige oorlog’

Kan een oorlog rechtvaardig zijn? Dat is een moeilijke vraag, waar binnen de Kerk ook al jarenlang over nagedacht wordt. Soms moet je wel oorlog voeren om je zelf te verdedigen. Of ook dan niet? Paus Franciscus wil het standpunt van de katholieke sociale leer hierover heroverwegen. In dit jaar waarin we 75 jaar bevrijding herdenken, gaat Academie Rolduc in op het thema ‘Rechtvaardige oorlog’.

Op vrijdag 28 februari houdt Prof. dr. Fred van Iersel een lezing over dit thema in Abdij Rolduc. Van Iersel is bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Universiteit van Tilburg. Ook is hij docent sociale leer van de kerk aan verschillende opleidingen in Nederland en België. Tijdens de lezing gaat hij in op de plannen van de paus om de officiële leer ten aanzien van oorlog en geweld mogelijk aan te passen. Waarom is dit nu aan de orde en welke gevolgen heeft dat? Het wordt een avond over katholieke vredestheologie.

Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com.    Bekijk het volledig jaarprogramma van Academie Rolduc op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc

 

Requiemmis voor oorlogsslachtoffers op 28 februari

Op vrijdag 28 februari wordt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een requiemviering gehouden voor alle Limburgse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de viering worden heel speciaal de bijna dertig Limburgse priesters herdacht die door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Maar ook alle anderen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid worden in het gebed ingesloten.

Begin maart is het precies 75 jaar geleden dat in de laatste plaatsen van Limburg een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Zondag 1 maart wordt daarbij stil gestaan tijdens een provinciale herdenking in Roermond. Op de vrijdag daaraan voorafgaand vindt de diocesane herdenking van alle (priester)slachtoffers plaats. Die vrijdag is het ook precies 75 jaar geleden dat de toren van de kathedraal door de wegtrekkende Duitse militairen werd opgeblazen.

De herdenking begint om 18.00 uur met het bidden van de vespers in de Caroluskapel bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond. Rond half zeven trekken alle deelnemenede priesters, diakens en andere aanwezigen naar de kathedraal, waar om 19.00 uur een plechtige requiemmis wordt opgedragen.