Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladenservice november en december 2020

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per e-mail toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail

Download hier de WORD-versie van de berichten

 

Het enige houvast

Wanneer je niet meer bidden kunt,
en alles in je hart lijkt dood;
wanneer je staat op ’t dode punt,
en niemand weet iets van je nood,

wanneer je zoekt naar een houvast,
- want God lijkt soms zo eind’loos ver –
wanneer je moedeloos torst je last,
en aan je hemel blinkt geen ster,

wanneer de liefste mens ontviel,
wanneer God vroeg je mooiste bezit,
luister dan maar – en wacht – en kniel:
’t is Gods Geest zelf, Die voor je bidt.

Nel Benschop
uit: Verzamelde Gedichten, 2006


 

Broodje van Sint-Hubertus

Op 3 november wordt in een aantal regio’s in Zuid-Nederland en België het feest van Sint-Hubertus gevierd. Hij leefde in de achtste eeuw en was de laatste bisschop van Maastricht. Na de moord op zijn voorganger Lambertus verplaatste hij de zetel naar Luik. Hubertus groeide uit tot de Apostel van de Ardennen en werd na zijn dood uitgeroepen tot patroonheilige van de jacht.

Een van de gebruiken die al eeuwenlang rond het feest van Sint-Hubertus bestaan, is het uitdelen van gezegend Hubertusbrood. Het brood wordt in de kerk gezegend en kan door mens en dier gegeten worden als afweer tegen ziektes. Van oudsher wordt het Hubertusbrood gegeten ter bescherming tegen hondsdolheid.

Op een aantal plaatsen is deze traditie heel levendig en wordt er op of rond 3 november Hubertusbrood gezegend. Hiervoor kan gewoon brood of broodjes worden gebruikt. Soms wordt het speciaal in de vorm van een kruis gebakken. De zegening van brood als belangrijkste voedsel voor de mens werd met name in de Middeleeuwen gezien als voortreffelijk middel om bescherming van lichamelijke en geestelijke gezondheid af te smeken.

………..[eventueel aanvullen met informatie over lokale Hubertusvieringen]………………


 

Lees het vernieuwde bisdomblad De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is vernieuwd. Het magazine over geloof en leven in Limburg verschijnt nu viermaal per jaar en is nog mooier en kleurrijker dan het al was. Interviews, columns, fotoreportages en achtergronden bij actuele kwesties. En veel nieuwe rubrieken: Met ziel en zaligheid, Mijn geloof, Waar was de bisschop en een selfie met Maria. Neem nu een abonnement en ontvang een leuk welkomstcadeau. Mail uw naam en adresgegevens naar info@bisdom-roermond.nl en voor € 29 krijgt u De Sleutel 4 x per jaar thuisgestuurd.


 

Welkom bij Roepingenvespers

In het kader van een landelijke themaweek over bijzondere roepingen vindt er op donderdag 5 november een roepingenvespers plaats in de abdijkerk van Rolduc. De priesterstudenten van het grootseminarie Rolduc bidden dan samen met bisschop Harrie Smeets voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. Wie mee wil bidden, is van harte welkom. Aanvang: 17.00 uur. Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade.


 

Academie Rolduc over Oosterse Kerken

De Oosterse Kerken vormen een fascinerend onderdeel van het wereldchristendom. Kleurrijk als ze zijn, spreken ze tot de verbeelding. Het oosters christendom is een veelvormige wereld, die vaak nog te weinig bekendheid geniet. Tijdens een lezing van Academie Rolduc op vrijdag 20 november gaat Leo van Leijsen van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in op de geschiedenis en enkele belangrijke kenmerken van de Oosterse Kerken, met name op het terrein van de liturgie. Ook bespreekt hij de stand van zaken van de oecumene met andere christelijke kerken.

Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en theologisch instituut Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Nieuw is dat de lezingen dit jaar op drie verschillende locaties in Limburg worden gegeven. De lezing van 20 november over de Oosterse Kerken vindt plaats in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade.

Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via academie@rolduc.nl. Bekijk het volledige jaarprogramma van Academie Rolduc op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc


 

Advent: een nieuw begin

Op zondag 29 november begint de Advent: de voorbereidingstijd op Kerstmis. Met de advent begint in de kerk een heel nieuwe periode. De cyclus van elk jaar terugkerende feesten wordt met het feest van Christus Koning afgesloten. Met de eerste Advent begint er een heel nieuw kerkelijk jaar, waarin de gedenkdagen elkaar opnieuw opvolgen. Dat begint met geboorte van Christus met Kerstmis, maar eigenlijk al met de voorbereiding op die geboorte in de Advent.

Vanaf de eerste zondag van Advent begint in de kerk ook een nieuwe reeks lezingen in de liturgie. De zondagsvieringen zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het A-jaar en werd er vooral gelezen uit het evangelie van Matteüs. Deze Advent begint het B-jaar en worden de lezingen genomen uit het evangelie van Marcus. Volgend jaar volgt dan Lucas.


 

Adventsactie: Eén op de zeven baby’s heeft te laag geboortegewicht!

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan armoede. Het is de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. 

De jaarlijkse Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Steun de Adventsactie. Kijk voor meer informatie op www.missiebureau.nl


 

Academie Rolduc: Corona van dichtbij

De eerste coronagolf leverde voor zorginstellingen een reeks uitdagingen en dilemma’s op. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers en bewaar je tegelijkertijd de menselijkheid? Samen met een patiënt die corona heeft meegemaakt, vertelt geestelijk verzorger Hans Kling van het Academisch Ziekenhuis Maastricht tijdens een lezing van Academie Rolduc over zijn ervaringen uit de praktijk.

De lezing vindt plaats op donderdag 10 december in de Annazaal bij de Annekerk aan de Via Regia 100 in Maastricht. Aanvang: 19.00 uur. Drs. Hans Kling is geestelijk verzorger en hoofd dienst geestelijke verzorging MUMC+, medeoprichter van het psychosociaal ondersteuningsteam tijdens de eerste coronagolf en lid van de commissie medisch ethische aangelegenheden MUMC+.

Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en theologisch instituut Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is gewenst via academie@rolduc.nl. Bekijk het volledige jaarprogramma van Academie Rolduc op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc


 

Wat doen we dit jaar met Kerst?

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. Soms al in oktober, want je moet op tijd plannen. Spreken we af met de familie? Wordt het wintersport? Of toch met z’n allen naar een restaurant? En naar welke Nachtmis gaan we?

“Wat doen we met Kerst?” wordt dit jaar een heel bijzondere vraag. Kerstmis is bij uitstek een feest om samen te vieren. We zoeken elkaar graag op: thuis en in de kerk. Maar hoe knus wordt het als we anderhalve meter afstand moeten houden? Als we niemand een hand mogen geven om hem of haar een Zalig Kerstfeest te wensen?

Misschien goed om even terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd geboren in een stal, omdat hij niet welkom was in de herberg. En die herders? Dat waren ruwe kerels, met wie de meeste mensen in die tijd liever geen contact hadden, laat staan dat ze geknuffeld werden.

Social distancing is helemaal niet nieuw. Het was er al vanaf de eerste dag. Juist in die afzondering werd Gods Zoon geboren. In een wereld die Hem op afstand hield werd God mens met de mensen. Op wat eenvoudige herders en excentrieke wetenschappers na, zocht niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen toe.

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is helemaal geen moeilijke vraag. Waar we ons ook bevinden en hoe de omstandigheden ook zullen zijn: met Kerstmis mogen we vieren dat God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is en juist op moeilijke momenten ons heel nabij wil zijn.


 

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Heel wat bedrijven hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn misgelopen. Je zou er misschien niet meteen aan denken, maar dat geldt ook voor de parochie. Doordat er heel lang geen vieringen met publiek konden plaatsvinden, zijn de inkomsten ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor de parochie wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging gewoon door.

Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw eigen plaatselijk kerk en geef dit jaar iets extra’s aan Kerkbalans. Zonder uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven doen. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Steun ons en maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

IBAN: …………………[hier eigen nummer van de parochie invullen]……………………………….