Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochievernieuwing

In januari en februari 2018 hebben er in het bisdom Roermond drie informatiebijeenkomsten voor parochies plaatsgevonden in het kader van parochievernieuwing en het opstellen van meerjarenbeleidsplannen.

Het bisdom heeft alle parochies / parochiële samenwerkingsverbanden gevraagd om zo'n beleisdplan te maken met het oog op de naderende eindperiode van de Blauwdruk 2020. 

Tijdens de bijeenkomsten is de parochies een methode aangereikt om tot zo'n beleidsplan te komen.

 

Downloads

Hieronder staan links naar de presentaties van deze bijeenkomsten alle overige relevante documenten. Deze pagina wordt de komende tijd regelmatig geupdate en aangevuld.

 

Voortgang proces

Aanvankelijk was aan parochies gevraagd om vóór 1 april 2018 een meerjarenbeleidsplan aan te leveren. Inmiddels is gebleken dat dit voor de meeste parohchies niet haalbaar is. Tijdens de bijeenkomst is aan de aanwezige kerkbesturen gevraagd om in ieder geval vóór 1 juni 2018 een planning te maken (zie formulier hierboven). De uitwerking van het volledige beleidsplan kan dan later. Het is wel de bedoeling dat elke parochie / samenwerkingsverband van parochies een beleidsplan maakt.

Parochies die herbij hulp willen hebben, kunnen zich hiervoor tot het bisdom wenden: mail Bisdom Roermond.

Ook met alle overige vragen kunnen parochies hier terecht.

 

Filmpje

Tijdens de bijeenkomsten is onderstaand filmpje getoond, waarin medewerkers van het bisdom dromen van hun ideale parochie. Zie algemene presentatie voor context van deze 'droomfase'. Deze video mag - net als alle overige documenten gebruikt worden voor presentaties in parochies en dekenaten.