Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladartikelen september 2019

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail  

Download hier de WORD-versie van de berichten
 Zonnelied

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
 
U alleen, Allerhoogste, 
komen zij toe en geen mens is waardig U aan te spreken.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen 
vooral door mijnheer broeder zon 
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
 
En hij is mooi en straalt met grote pracht van U,
Allerhoogste, draagt hij het teken.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht, 
bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 
door wie Gij uw schepselen leven geeft.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur 
door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde 
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, 
bonte bloemen en planten.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde 
vergiffenis schenken en ziekte en verdrukking dragen.
 
Gelukkig wie dat dragen in vrede, 
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
 
Wees geprezen, mijn Heer, 
door onze zuster de lichamelijke dood, 
die geen levend mens kan ontvluchten.
 
Wee hen die in doodzonde sterven; 
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
 
Prijs en zegen mijn Heer, 
en dank en dien Hem in grote nederigheid.

Sint Franciscus


5e Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping

“Ons gemeenschappelijk huis.” Zo noemt paus Franciscus de aarde in zijn bekende encycliek Laudato Si’. Daarin herinnert hij ons er, net als de heilige Franciscus, aan dat we respect moeten hebben voor “zuster aarde, die ons voedt en leidt en allerlei vruchten voortbrengt.” Dat zijn de letterlijke woorden waarmee Sint Franciscus de schepping bezingt in zijn beroemde Zonnelied. 

Bij gelegenheid van het verschijnen van Laudato Si’ in 2015 heeft de paus 1 september uitgeroepen tot wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. Dit jaar vieren we deze dag voor de vijfde keer. Gezien de enorme ecologische problemen, is het helaas nog steeds nodig om aandacht voor het milieu en de schepping te blijven vragen. De aarde is immers “ons gemeenschappelijk huis” en daar hebben we er maar één van.

……[evt aanvullen met informatie over lokale initiatieven rond deze gebedsdag]……….


Academie Rolduc op 20 september 
Politiek en religie: een ongelijke tweeling!?

Sinds het christendom aan het begin van de vierde eeuw als godsdienst werd erkend, bestaat er een spanningsveld tussen politiek en religie. De eeuwen door hebben wereldlijke en geestelijke overheden elkaar geholpen, maar ook bevochten. Tijdens de eerste bijeenkomst van de lezingenreeks Academie Rolduc in het nieuwe seizoen, op vrijdag 20 september, gaat het over de vraag of Kerk en Staat nog raakvlakken met elkaar hebben. 

Spreker is CDA-politicus Martijn van Helvert uit Sittard. Hij is sinds 2014 lid van de Tweede Kamer. Van Helvert ziet het als een van zijn taken om in de politiek de sociale leer van de katholieke kerk in praktijk te brengen. Hij laat zich daarbij met name inspireren door paus Franciscus. Hij gaat in zijn lezing in op vragen rond het spanningsveld tussen Kerk en Staat. Gelovigen en niet-gelovigen wonen in dezelfde staat. Hoe kun je in een pluralistische maatschappij aan een gezamenlijke toekomst werken? 

Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen op het snijvlak van religie en maatschappij.  De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing van Martijn van Helvert op 20 september begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst en kan via: academie.rolduc@gmail.com.


Zomerweekend voor jongeren

In het weekeinde van 13 tot en met 15 september organiseert het jongerenplatform van het bisdom een Zomerweekend voor jongeren. Thema is deze keer ‘Up 2 date’. Dit is afgeleid van ‘updaten’. Het is goed om jezelf af en toe eens te updaten, te vernieuwen. 

Tijdens het Zomerweekend kunnen jongeren even stilstaan in de drukte van hun alledaagse dingen en tijd vrij te maken om hun geloof een update te geven. Er zijn boeiende sprekers, deelnemers kunnen met elkaar in gesprek en uiteraard is er ruimte voor gezelligheid en een zomerse barbecue. 

Het weekend vindt plaats in het scoutinggebouw in Tegelen en is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Deelname kost 60 euro. Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl 


Heilige Cornelius

Op 16 september viert de kerk het feest van de heilige paus Cornelius. Hij was paus in de derde eeuw en stierf vermoedelijk in het jaar 253. Het was de tijd van de christenvervolgingen. Onder zware druk gingen veel gelovigen toch weer de Romeinse goden aanbidden. Cornelius stond erom bekend dat hij hen mild bejegende en vergeving schonk als ze weer wilden terugkeren bij de kerk. Die vergevingsgezindheid kwam hem binnen de kerk op veel kritiek te staan van gelovigen die wat strenger in de leer waren. Uiteindelijk werd Cornelius zelf ook slachtoffer van de christenvolging. 

Aan het begin van de vijfde eeuw nam bisschop Severinus de verering voor Cornelius mee naar Keulen. Van daaruit verspreidde de devotie zich ook naar een klooster dat vlakbij Aken lag en later de naam Kornelimünster (Corneliusklooster) aannam. De monniken uit Aken hebben de Corneliusverering vermoedelijk meegenomen naar Maastricht. In de loop van de eeuwen zijn er op diverse plaatsen in Limburg bedevaarttradities rond Sint Cornelius ontstaan. Maastricht-Borgharen, Heerlerheide en Geleen zijn daarvan de bekendste. Op grond van zijn naam (Cornu betekent hoorn) is Cornelius altijd beschouwd als patroonheilige van vee, huisdieren en veehouders. 


Gezinsweekend treedt in voetsporen van Sint Ignatius

Sint Ignatius en zijn ‘geestelijke oefeningen’ staan centraal tijdens een weekeinde voor gezinnen dat van 27 tot en met 29 september in Steyl wordt gehouden. Ignatius van Loyola was de stichter van de Jezuïetenorde. Hij ontwikkelde een eigen methode om Christus in het dagelijks leven na te volgen. 

Sprekers over dit onderwerp zijn onder meer pater Nicolaas Sintobin SJ en kinderarts Marilène van den Oever. Ook hulpbisschop Everard de Jong en kapelaan Luc Simons werken aan het weekeinde mee. Het Gezinsweekeinde is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. 

Katholieke gezinnen zijn van harte uitgenodigd om tijdens dit weekeinde samen het geloof te vieren, te beleven en te verdiepen. Voor de kinderen en tieners zijn er aparte programma’s. Voor de ouders zijn er inleidingen en ontmoetingen. De bijeenkomst wordt gehouden in het klooster van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest in Steyl. Deelname kost € 225 per gezin (richtprijs, werkelijke kosten liggen hoger). Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl of kijk op www.huwelijkengezin.nl.
 


75 jaar bevrijding: goed om bij stil te staan

Deze maand beginnen in Limburg de herdenkingen rond ‘75 jaar bevrijding’. Het is in september precies driekwart eeuw geleden dat voor de eerste plaatsen in Limburg er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen nu en komend voorjaar geldt voor steeds meer dorpen en steden dat ze 75 jaar geleden bevrijd zijn. 

Ook voor de kerk zijn het bijzondere momenten om bij stil te blijven staan. Veel priesters uit die tijd speelden een belangrijke rol in het verzet. Een aantal van hen heeft de oorlog ook niet overleefd. Het is goed om deze maanden stil te staan bij hun inzet voor onze vrijheid. Daarnaast zijn er in parochies ook heel wat mensen geweest die – met gevaar voor eigen leven – onderduikers hebben opgenomen. 

Voor veel parochies in Noord- en Midden-Limburg staat de herinnering aan 75 bevrijding ook gelijk aan de verwoesting van hun kerk in de laatste oorlogsdagen. Heel wat oude kerken en kerkschatten zijn toen verloren gegaan. Zo heeft elke gemeenschap z’n eigen herinneringen aan de deze wereldoorlog. Het is goed om daar 75 jaar na dato bij stil te staan.

…………[ evt. aanvullen met lokale informatie over herdenkingsmomenten]……………. 
 


Kerkproeverij: kennismaken met de kerk

In het laatste weekeinde van september wordt landelijk weer de actie Kerkproeverij gehouden. Het idee hierachter is dat in dit weekeinde iedere kerkganger iemand uitnodigt om (weer) eens mee naar de kerk te gaan. Dit kunnen familieleden, buren of goede bekenden zijn. Iedereen is welkom.

De actie is bedoeld als vriendelijke, positieve manier om mensen die al een tijdje niet meer – of misschien nog nooit – in de kerk zijn geweest eens op een nieuwe manier kennis met het parochieleven te laten maken; om ze als het ware eens aan de kerk te laten ‘proeven’. Vandaar de naam. 

Onze parochie doet ook mee aan Kerkproeverij. We dagen u uit om in het weekeinde van 28 en 29 september […of andere datum…] allemaal iemand mee te nemen naar de kerk. Dan maken we er met z’n allen een extra mooie viering van.