Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Ruim 100.000 prentjes nieuwe heiligen

Bij gelegenheid van de aanstaande heiligverklaring van paus Paulus VI en aartsbisschop Oscar Romero heeft het bisdom Roermond deze week meer dan 100.000 prentjes verspreid. De twee worden op zondag 14 oktober in Rome door paus Franciscus heiligverklaard. 

Van elke heilige is een afzonderlijk prentje gedrukt. Op de prentjes staan naast een afbeelding ook een gebed en een korte biografie. De prentjes zijn gestuurd aan alle Limburgse parochies en kloosters. Ook verschillende andere bisdommen hebben een groot aantal prentjes uit Roermond besteld.

Paulus VI
Paus Paulus VI werd op 26 september 1897 als Giovanni Montini geboren in Concesio (Italië). In 1920 werd hij tot priester gewijd. Hij werkte ruim dertig jaar op het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel alvorens hij in 1954 aartsbisschop van Milaan werd. Vier jaar later werd hij tevens kardinaal. In 1963 werd hij gekozen tot paus. Hij zette het door zijn voorganger, de heilige Johannes XXIII, begonnen Tweede Vaticaans Concilie voort en sloot dit in 1965 af. Als eerste paus in de geschiedenis bezocht Paulus VI alle continenten. Hij schreef zeven encyclieken, waarvan ‘Humanae Vitae’, uit 1968 over het christelijk huwelijk, de bekendste is. Paus Paulus VI overleed op 6 augustus 1978. In 2014 werd hij zaligverklaard.  

Oscar Romero
Aartsbisschop Oscar Romero werd op 15 augustus 1917 in El Salvador geboren. In 1942 werd hij tot priester gewijd. Mgr. Romero stond bekend vanwege zijn krachtige preken. In 1970 werd hij hulpbisschop van San Salvador, twee jaar later bisschop van Santiago de Maria en in 1977 aartsbisschop van San Salvador. Hij verwierf faam als een sociaal bewogen en vredelievend mens die zich inzette voor de armen. Ook uitte hij kritiek op het dictatoriale regime in zijn land. Daarmee trok hij ook internationaal de aandacht. Op 24 maart 1980 werd hij tijdens de viering van de eucharistie vermoord. Daarom geldt Oscar Romero als martelaar. In 2015 werd hij zaligverklaard.

Katharina Kasper
Tijdens dezelfde plechtigheid wordt ook de Duitse zuster Katharina Kasper (1820-1898) heilig verklaard. Zij is de stichteres van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, die onder meer een klooster in Geleen hebben. In het kader van haar heiligverklaring is er in de Sint-Augustinuskerk in Geleen (Lutterade) op zondag 28 oktober een speciale dankviering. Daarin zal hulpbisschop Everard de Jong voorgaan.

Download hier het prentje van Paulus VI

Download hier het prentje van Oscar Romero 

Wie prentjes van Paulus VI en/of Oscar Romero wil nabestellen kan dit doen via persdienst@bisdom-roermond.nl. Bij nabestellingen wordt een vrijwillige bijdrage in de onkosten gevraagd.