Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisdom ondersteunt oproep paus rozenkran

Paus Franciscus heeft deze week alle katholieken opgeroepen om in oktober de rozenkrans te bidden. Het bisdom Roermond ondersteunt die oproep van harte en heeft alle parochies gevraagd zich hierbij aan te sluiten. “Het zou een mooie blijk van verbondenheid met de biddende wereldkerk zijn als we daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep van de paus in deze voor de hele kerk soms zware tijden,” aldus bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie Ed Smeets in een bericht dat naar alle pastorale medewerkers in het bisdom is gestuurd.

Oktober is van oudsher in de katholieke kerk de ‘rozenkransmaand’. Dit houdt verband met het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de rozenkrans, dat in oktober wordt gevierd. Paus Franciscsus heeft die gelegenheid aangegrepen om alle gelovigen te vragen om te bidden voor de bescherming van de Kerk , die zich volgens hem in “geestelijke turbulentie” bevindt. De paus heeft daarbij gevraagd om heel speciaal de voorspraak van Maria en de aartsengel Michaël in te roepen.

In een afgelopen zaterdag gepubliceerde Vaticaanse verklaring staat dat de paus recent onderstreepte dat gebed “het wapen is tegen de Grote Aanklager die ‘door de wereld gaat om te beschuldigen’. Alleen gebed kan hem verslaan. De Russische mystici en de grote heiligen uit alle tradities adviseerden om op momenten van geestelijke turbulentie toevlucht te zoeken onder de mantel van de Heilige Moeder van God.” De paus zei dat gebed en boetedoening de Kerk kan helpen zich meer bewust te worden “van de fouten, misstappen en misbruiken die in het heden en in het verleden zijn begaan, en toegewijd om zonder enige twijfel te strijden, opdat het kwaad niet moge overwinnen”.

De rozenkrans is een heel oud gebed waarbij 150 keer het Weesgegroet (het bekendste gebed tot Maria) wordt opgezegd. Gelovigen laten daarbij een snoer met kralen door hun vingers glijden. Omdat veel mensen niet meer vertrouwd zij met het rozenkransgebed is eerder deze week al een flyer gepubliceerd waarop uitgelegd wordt hoe de rozenkrans gebeden wordt. Via onderstaande link is deze te downloaden.

In zijn oproep vraagt de paus om in deze oktobermaand het rozenkrans af te sluiten met een gebed tot de aartsengel Michaël en een oud gebed tot Maria, het zogeheten Sub Tuum Praesidium.

Het gebed tot de aartsengel Michaël werd geschreven door paus Leo XIII (1810-1903):

Heilige aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming
tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig,
dat God hem zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen
over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht
in de hel terug.

Het Sub tuum praesidium is een aanroeping van Maria die al in de vroegste eeuwen van het christendom gebeden en gezongen werd:

Onder uw bescherming
nemen wij onze toevlucht,
o, heilige Moeder van God.
Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
Gij glorierijke en gezegende maagd!

 

Download flyer over bidden van de rozenkrans