Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Venrayse bisschopsstaf voor Mgr. Smeets

De bisschopsstaf die Mgr. Smeets zaterdag officieel wordt overhandigd, is een cadeau van zijn vorige parochie in Venray. Donderdagavond mocht hij hem alle even vasthouden. Twee leden van het kerkbestuur kwamen de staf in Roermond aanbieden. 

De staf is eigendom van de parochie en wordt in bruikleen gegeven aan de nieuwe bisschop van Roermond. Afgelopen weken is de staf in een speciaal atelier in Kevelaer gereinigd en voorzien van het nieuwe wapen van bisschop Smeets en het wapen van het bisdom Roermond. Ook is een inscriptie aangebracht.

Het betreft een echte ‘Venrayse’ bisschopsstaf. Deze werd namelijk begin jaren dertig van de vorige eeuw in opdracht van de parochie Sint Petrus’ Banden in Venray gemaakt voor missiebisschop Petrus Verriet. Deze geboren Venraynaar was toen benoemd tot apostolisch vicaris van Curaçao. Op 6 januari 1932 werd hij in de grote kerk van Venray tot bisschop gewijd. 

Toen Mgr. Verriet in 1948 overleed, kwam zijn staf weer terug naar de parochie in Venray. Daar stond hij uitgestald in een vitrine, maar vanaf dit weekeinde wordt hij weer gebruikt voor het doel waarvoor hij ooit gemaakt is: om als herdersstaf van een bisschop te dienen. Mgr. Smeets heeft de kerkbestuursleden uit zijn vorige parochie uitvoerig bedankt voor dit bijzondere cadeau.