Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Theologie studeren in Limburg

Theologie studeren in deze tijd. Dat kan als je priester wilt worden. Maar in Limburg bestaat ook een opleiding voor mensen die als pastoraal werker, geestelijk verzorger of docent catechese aan de slag willen. Dit is ook de opleiding voor mannen die permanent-diaken willen worden. Op zaterdag 22 februari is er een informatie-ochtend.

Het Theologisch Instituut Rolduc is een deeltijdopleiding. Gedurende een aantal weekenden per jaar (van vrijdagavond tot zaterdagmiddag) komen de studenten in Rolduc in Kerkrade bij elkaar voor een theologische vorming op HBO-niveau. Er bestaat ook een mogelijkheid om losse cursussen te volgen. Op het lesprogramma staan vakken als theologie, filosofie, Bijbelwetenschap, maar ook sociale leer van de kerk, ethiek, moraal, ecclesiologie, kerkgeschiedenis en meer praktijkgerichte vakken.

Wie een diploma van het Theologisch Instituut op zak heeft, kan op diverse plaatsen op de arbeidsmarkt terecht. Maar de opleiding kan ook heel geschikt zijn voor iemand die uit puur persoonlijke interesse een of meer modules wil volgen.

Het programma van die informatieochtend ziet er als volgt uit

  • 10.00 uur: aankomst, koffie
  • 10.30 uur: inleiding door de rector
  • 11.30 uur: mee volgen van een college
  • 12.20 uur: middaggebed
  • 12.30 uur: maaltijd en afsluiting

Interesse?
Aanmelden voor de informatie-ochtend kan door contact op te nemen met rector Lambert Hendriks via (045)  5466810 of info@rolduc.nl. Of kijk op www.rolduc.nl