Een stille plaats

Alt Text

Te midden van dit leven hier
vol onrust en gevaar,
schept U in mij een stille plaats
en neemt uw intrek daar.

Een heiligdom van diepe rust
geheel aan U gewijd,
waar ik heel stil genieten mag
van uw aanwezigheid.

Een schuilplaats weg van het lawaai
van heel mijn druk bestaan,
een plek waar ik in kalme rust
uw stem weer kan verstaan.

Een kleine plaats, genadig stil
gereinigd van gebreken,
waar ik U, Heer, ontmoeten mag
en stil met U mag spreken.

John Oxenham
Uit: Gebeden voor drukke mensen, ARK Boeken – Amsterdam,  2006