Vertrouwenspersoon

Geplaatst op: 13-07-2024

Mensen die pastoraal werk verrichten, kunnen andere mensen inspireren en motieveren. Helaas worden er soms ook grenzen overschreden. Het bisdom Roermond hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. 

Wie het gevoel heeft dat beroepskrachten of vrijwilligers in de rooms-katholieke kerk in Limburg grenzen overschreden hebben en die sociale veiligheid in gevaar hebben gebracht, kunnen hierover in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon van het bisdom.

De Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag in het bisdom Roermond is Mw. M. van Helvert-Willeme. 

Zij is bereikbaar via telefoonnummer (046) 4854140 of stuur een e-mail.