Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 15 t/m 21 maart 2020

Zondag 15 maart:  3e Zondag van de Veertigdagentijd

Op zoek naar een bron die nooit opdroogt, waarvan je altijd kunt drinken? Luister eens naar Jezus, Hij is de bron van levend water. Wie daarvan drinkt, zal nooit meer dorst hebben. Dat is de boodschap van deze derde zondag in de vasten.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 17 maart: H. Patricius

De heilige Patricius is beter bekend onder zijn Engelse naam: Saint Patrick. Hij werd vermoedelijk rond 385 in Schotland geboren en stierf in 461 in Ierland. Hij werd als slaaf verkocht, maar wist te ontsnappen naar Frankrijk. Daar sloot hij zich in Tours aan bij het klooster van de latere Sint Maarten. In 431 kreeg hij de paus de opdracht om het evangelie in Ierland te gaan verkondigen. Hij ging de geschiedenis in als de grote bekeerder van Ierland. Saint Patricks Day wordt altijd uitbundig gevierd

Lees verder >>>

 

Woensdag 18 maart: H. Cyrillus, bisschop van Jeruzalem

De heilige Cyrillus werd rond 315 in Jeruzalem geboren. In 345 werd hij tot priester gewijd en drie jaar later al werd hij bisschop van Jeruzalem. Hij kreeg te maken met christenvervolging door de Romeinse keizer en met het Arianisme, een stroming binnen de kerk die officieel werd afgewezen. Cyrillus overleed in 386.

Lees verder >>>

 

Donderdag 19 maart:  Hoogfeest van H. Jozef, bruidegom van de maagd Maria

In Veertigdagentijd zijn er maar weinig hoogfeesten. Een van de belangrijkste die wel gevierd wordt, is het feest van Sint Jozef, in Limburg ook bekend als Sint Joep. In het evangelie leren we hem kennen als bruidegom van Maria en als voedstervader van Jezus. Hij staat bekend als een rechtschapen man, als timmerman en als afstammeling van koning David. In later eeuwen zijn er tal van legenden rond Sint Jozef ontstaan.

Lees verder >>>

 

Zaterdag 21 maart: Stille Omgang Amsterdam

Officieel wordt het ‘Mirakel van Amsterdam’ op 15 maart gevierd. Dan wordt een eucharistisch wonder dat zich in de 14e eeuw in Amsterdam afspeelde herdacht. Tijdens de Reformatie werd de viering ervan verboden. In de 19e eeuw ontstond de traditie om een processie in stilte – een stille omgang – te houden. Dit gebeurt nog steeds elk jaar in het weekeinde na 15 maart. De bidtocht is dit jaar echter afgelast vanwege de coronacrisis.

Lees verder >>>