Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 2 t/m 8 mei 2021?

 

Zondag 2 mei: 5e Zondag van Pasen  | Zondag voor Oosterse Kerken

Zoals de rank verbonden is aan de wijnstok, zo mogen wij als gelovigen ons laten dragen en voeden door de liefde van Jezus, die de wijnstok is. Verbondenheid met Jezus laat zich zien in daden van geloof en dienstbaarheid aan de medemens. Mogen wij ons van harte verbinden met Jezus Christus, de ware wijnstok, opdat wij van Hem levenskracht ontvangen en voor Hem veel vrucht dragen.

Lees verder >>>

Het is vandaag ook Zondag voor de Oosterse Kerken. Lees verder >>>

 

Maandag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus, apostelen

De apostel Filippus was een van de eerste leerlingen van Jezus. Hij kwam, evenals Simon Petrus en Andreas, uit Betsaïda in Galilea. In het evangelie komt hij een paar keer voor. Volgens de overlevering zou hij later in de stad Hiërapolis in Klein-Azië (Turkije) met het hoofd omlaag gekruisigd en gestenigd zijn. De andere apostel die vandaag herdacht wordt is Jacobus de Mindere, niet te verwisselen met de andere apostel Jacobus de Meerdere (die van Santiago). De Jacobus van vandaag is degene die zeer waarschijnlijk de Jacobusbrief uit de Bijbel schreef. Daarin neemt hij het op voor de armen. Aan die brief ontleent de Kerk ook het Sacrament van de zieken. Hij had de leiding over de christengemeente in Jeruzalem. Sinds de 5e eeuw worden deze twee feesten op een dag gevierd.

 

Zaterdag 8 mei:  HH Wiro, Plechelmus en Otger en Zalige Clara Fey

Vandaag maar liefst vier ‘Limburgers’ op de liturgische kalender. Al heel lang staan daar bisschop Wiro, bisschop Plechelmus en diaken Otger van Sint-Odiliënberg. Sinds enkele jaren is daar de zalig Clara Fey, de stichteres van de Zusters van het Arme Kind Jezus in Simpelveld aan toegevoegd

  • Wiro, Plechelmsu en Otger leefden in de achtste eeuw en hielpen Willibrord met de kerstening van het huidige Oost-Nederland. Heel wat parochies in Noord- en Midden-Limburg zouden door hen zijn gesticht. Lees verder >>>
     
  • Clara Fey (1815-1894)( kwam oorspronkelijk uit Aken. Daar begon ze met het opvangen en onderwijzen van kinderen. Vanwege antireligieuze wetten moest ze Duitsland verlaten. Moeder Clara vestigde zich met haar zusters vlak over de grens in Simpelveld. Daar groeide de congregatie uit tot een wereldwijde beweging: de Zusters va het Arme Kind Jezus. Lees verder >>>

 

Illustratie: Zalige Clara Fey