Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 9 t/m 15 mei 2021?

 

Zondag 9 mei: 6e Zondag van Pasen    

Gods liefde voor ons is een liefde die zichzelf wegschenkt aan de ander. Laten ook wij proberen ons die houding eigen te maken. "Dit is mijn gebod,” zegt Jezus in het evangelie van deze zondag, ”dat gij elkaar lief hebt zoals Ik u heb lief gehad."

Lees verder >>>

 

Maandag 10 mei: Kruisdagen | Pater Damiaan de Veuster

Kruisdagen

De drie dagen vóór Hemelvaart worden ook de ‘Kruisdagen’ genoemd. Van oudsher dagen om te bidden voor een goede oogst. Op sommige plaatsen in Limburg vinden deze dagen de ‘kruisprocessies’ plaats, zo genoemd vanwege het kruis dat voorop gaat.

Lees verder >>>

 

Pater Damiaan de Veuster

Hij werd ooit uitgeroepen tot de grootste Belg aller tijden. En niet voor niets, want de heilige pater Damiaan de Veuster (1840 – 1889) heeft groots werk verricht. Hij trad in de bij de paters van de Heilige Harten en werd als missionaris naar de Hawaï-eilanden uitgezonden. Daar werd hij vooral bekend vanwege zijn enorme inzet voor de melaatsen op het eiland Molokaï. Hij wordt vereerd als 'De apostel van de melaatsen'. Zijn relieken zijn later overgebracht naar Leuven. Sinds 1969 vertegenwoordigt zijn standbeeld de 50e staat (Hawaï) in het Capitool in Washington. In 2009 werd hij heilig verklaard.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 11 mei: IJsheiligen  

Vanaf 11 tot en met 14 mei worden de zogeheten ijsheiligen herdacht. Van oudsher zijn dit Marmertus (11 mei), Pancratius (12 mei), Servatius (13 mei) en Bonifatius van Tasus (14 mei). Door de liturgievernieuwing worden Mamertus en Bonifatius niet meer officieel gevierd. Ze danken hun bijnaam IJsheiligen aan het feit dat algemeen wordt aangenomen dat er na deze datum – in onze streken – geen vorst meer voorkomt en het voorjaar langzaam overgaat in de zomer.

 

Woensdag 12 mei: H. Pancratius (ijsheilige)

Vandaag gedenken we Pancratius, een van de ijsheiligen. Hij kwam aanvankelijk uit Klein-Azië (Turkije) en ging na de dood van zijn ouders naar Rome om een baan in het Romeinse leger te zoeken. Daar kwam hij in contact met paus Caius. Hij bekeerde zich en liet zich dopen en schonk zijn vermogen aan de armen. Niet lang daarna werd hij slachtoffer van de christenvervolging van keizer Diocletianus en stief hij de marteldood. Hij zou op dat moment pas veertien jaar geweest zijn. Op de plek op de Gianicoloheuvel in Rome, waar hij vermoord werd, werd later een kerk gebouwd die aan hem was toegewijd: de San Pancrazio. In Limburg zijn twee kerken aan de heilige Pancratius gewijd: in Heerlen en in Mesch.

Lees verder >>>

 

Donderdag 13 mei: Hemelvaart van de Heer (H. Servatius, ijsheilige)

Op 13 mei staat eigenlijk ‘onze’ Servaas als andere ijsheilige op de kalender. Maar dit jaar moet de eerste bisschop van Maastricht een stapje opzij doen voor Jezus zelf, want vandaag vieren we de Hemelvaart van de Heer. Op de 40e dag na Pasen werd Jezus voor het oog van het zijn leerlingen definitief in de hemel opgenomen. Maar Hij beloofde twee dingen: Ik ben bij jullie tot het einde der tijden en ik zal een helper sturen: de Heilige Geest.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 14 mei: H. Mattias, aspostel

Matthias is de eerst apostel die niet door Jezus is gekozen, maar door de apostelen zelf. Na de hemelvaart van Jezus bleven ze met z’n elven over. Judas had immers na zijn verraad zelfmoord gepleegd. Om de groep van twaalf weer compleet te maken, werden er twee kandidaten voorgesteld: Josef en Mattias. Het lot viel op de laatste. Vermoedelijk behoorde hij al veel langer tot de groep van volgelingen van Jezus. Hou zou ook een van de apocriefe evangeliën hebben geschreven, waarvan slechts drie citaten zijn overgebleven. Keizerin Helena liet zijn gebeente in de vierde eeuw naar Trier overbrengen, dat destijds een belangrijke stad in het Romeinse Rijk was. Trier heeft sindsdien het enige apostelgraf van boven de Alpen. Limburg kent vier parochiekerken die de heilige Matthias zijn toegewijd: in Posterholt, Castenray, Weert (Leuken) en Maastricht. In de laatste kerk zou keizer Karel V in 1520 de mis hebben bijgewoond, omdat hij een grote devotie had voor Sint Matthijs. Het feest van de apostel Matthias wordt overigens pas sinds 1969 op 14 mei gevierd. Voorheen viel zijn feest op 24 februari.

Lees verder >>>

 

Zaterdag 15 mei:  Alle heilige bisschoppen van Maastricht

Het is een goed gebruik om daags na het feest van de belangrijkste heilige bisschop van een stad een verzamelfeest te vieren voor alle andere heilige bisschoppen van die stad. Zo worden op 8 november alle heilige bisschoppen van Utrecht geëerd op de dag ná het feest van Sint Willibrord. In Maastricht is dat niet anders. Na het feest van Sint Servaas volgt vandaag het feest van alle heilige bisschoppen van Maastricht. (Het feest valt op de 15e en niet op de 14e, omdat de apostel Matthias voorrang heeft). In totaal zijn het er 21. Na Servatius zijn de bekendste namen van bisschoppen: Monulfus, Gondulfus, Lambertus en Hubertus. Die laatste verplaatste in 727 de zetel naar Luik, dat tot op de dag van vandaag een bisschopstad is. Maastricht bestaat alleen nog maar als titulair bisdom. Momenteel mag de Poolse nuntius Waldemar Stanislaw Sommertag zich titulair aartsbisschop van Maastricht noemen.

Lees verder >>>

 

Illustratie: Hemelvaart van de Heer, afbeelding in altaarretabel in de Martinusbasiliek in Venlo