Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 16 t/m 22 mei 2021?

Deze hele week vinddt de Pinksternoveen plaats. Het gebed van de Kerk van Hemelvaart tot Pinksteren om de komst van de Heilige Geest

 

Zondag 16 mei:  7e zondag van Pasen

Samen staan we sterk. Vandaar de opdracht en het gebed van Jezus om in eenheid van geloof bewaard te blijven. Om samen Kerk te willen zijn. Samen staan we sterk, in Christus, in de éne Kerk. Een gemeenschap waarin de gelovige zich bewaard mag weten in Jezus’ Naam.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 18 mei:  H. Johannes I, paus en martelaar

Paus Johannes I werd in de 6e eeuw door de Gotenkoning Theodorik als persoonlijk gezant naar de keizer van Constantinopel gestuurd om een eind te maken aan diens onverzoenlijke houding jegens de Goten. Dat lukte maar half. Uit machteloze woede liet Theodorik hem niet teruggaan naar Rome. Paus Johannes overleed in Ravenna 526.

Lees verder >>>

 

Donderdag 20 mei:  Zalige Jozefa Stenmanns

Jozefa (Hendrina) Stenmanns was eind 19e eeuw een van de grondleggers van het religieuze leven in  Steyl. Samen met de heilige Arnold Janssen en de eveneens zalige Maria Helena Stollenwerk stichtte zij de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest, een van de drie grote congregaties in het kloosterdorp Steyl. Jozefa Stenmanns overleed in 1903 op 51-jarige leeftijd. Ze werd in 2008 zaligverklaard in openluchttheater De Doolhof in Tegelen.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 21 mei:  HH. Christophorus Magellaen en gezellen

Vandaag herdenkt de kerk een groep heiligen uit de 20e eeuw: Christophorus Magellaen (of Cristobal Magallánes) en zijn vierentwintig gezellen. Het betreft tweeëntwintig wereldheren en drie leken die het slachtoffer werden van de kerkvervolgingen aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw in México. Ze stierven in 1927.

Lees verder >>>

 

Zaterdag 22 mei:  H. Rita van Cascia

Als heilige van hopeloze zaken. Zo kennen veel mensen de heilige Rita van Cascia. Zij was een Italiaanse weduwe uit de 14e/15e eeuw. Zij werd rond 1380 geboren. Als jong meisje droomde zij ervan in het klooster te gaan. Ze had een sterke devotie voor de lijdende Christus. Maar ze werd door haar ouders uitgehuwelijkt. Haar man en twee zonen hadden een slecht en gewelddadig karakter. Rita interpreteerde dit als een manier om Christus na te volgen op de weg van zijn lijden. Haar man kwam tot inkeer, maar werd vlak daarna werd hij vermoord. Vlak daarna stierven ook haar zoons. Rita trad daarna alsnog in bij de augustinessen. Er zijn diverse legendes over haar leven bekend.

Lees verder >>>

 

Illustratie: Zalige Jozefa Stenmanss