Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 23 t/m 29 mei 2021?

 

Zondag 23 mei: Hoogfeest van Pinksteren:

Met Pinksteren worden we uitgenodigd om in de juiste taal over God te spreken. Over Zijn liefde en nabijheid.

Lees verder >>>

 

Pinksteren = Het feest van de Geest

Vijftig dagen na Pasen viert de Kerk Pinksteren. Daarmee komt een einde aan de Paastijd en begint als het ware het echte werk voor de Kerk. Daarom wordt ook wel eens gezegd dat de Kerk met Pinksteren haar eigen 'geboortefeest' viert.

Lees verder >>>

 

Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag | H. Maria Moeder van de Kerk

Sinds 2018 is Tweede Pinksterdag toegewijd aan Maria. We herdenken haar dan als Moeder van de Kerk. Zij was erbij toen de Heilige Geest over de apostelen neerdaalde en begonnen met het verkondigen van het evangelie, waarmee we het begin van de Kerk herdenken. Zo is Maria de Moeder van de Kerk geworden.

 

Dinsdag 25 mei: H. Beda  

De heilige Beda was een benedictijner monnik die in de 8e eeuw in Engeland leefde. Hij trad al op 7-jarige leeftijd in het klooster. Op zijn negentiende werd hij diaken en op zijn dertigste priester. Hij sloeg de functie van abt af om zich geheel en al aan zijn literaire arbeid te kunnen wijden. Hij heeft een maar liefst 52 boeken geschreven, waarvan de 'Geschiedenis van volk en kerk in Engeland' het beroemdste is. Ook vertaalde hij veel werk.

Lees verder >>>

 

Woensdag 26 mei: H. Filippus Neri

Filippus Neri leefde in de 16e eeuw in Rome. Hij werd priester en richtte de priestercongregatie van de oratorianen op. Het gebedsleven speelt een belangrijke rol in het leven deze congregatie, die sinds de oprichting in de Chiesa Nuova in het centrum van Rome is gevestigd. Filippus was inspirator van andere grote heiligen uit zijn tijd, zoals Ignatius van Loyola, Carolus Borromeüs, Camillus de Lellis en Franciscus van Sales. In Limburg is één vestiging van de oratorianen in Maastricht-Wyck.

Lees verder >>>

 

Donderdag 27 mei: Onze Heer Jezus Christus eeuwige Hogepriester  

In 2014 werd de donderdag na Pinksteren aangewezen als speciale feestdag voor Jezus als eeuwige Hogepriester. Dat gebeurde toen naar aanleiding van een themajaar over het priesterschap.

Lees verder >>>

 

Zaterdag 29 mei: H. Paulus VI

Giovanni Montini werd bekend als paus Paulus VI (1897-1978). Hij was aartsbisschop van Milaan. In 1963 werd hij tot opvolger van paus Johannes XXIII gekozen. Zijn eerste opgave was het afronden van het Tweede Vaticaans Concilie dat onder zijn voorganger begonnen was. Paulus VI was ook een van de eerste pausen die de wereld over reisde. Zijn bekendste encycliek is ongetwijfeld Humane Vitae uit 1968 over de geboorteregeling. Minder bekend is dat hij zich ook enorm inzette voor sociale kwesties en wereldvrede.

Lees verder >>>

 

Illustratie: Maria met de apostelen op het eerste Pinksterfeest. Detail uit altaarretabel in Martinusbasiliek in Venlo