Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 31 mei t/m 6 juni

Zondag 31 mei: Pinksteren

De kracht van de Geest maakt kleine mensen groot. Dat is de kern van het Pinksterfeest. We kunnen niet allemaal overal even kundig in zijn. Het is Gods Geest die bewerkt dat het evangelie telkens opnieuw het menselijk gezicht van God zichtbaar maakt.

Lees verder >>>

 

Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag: Heilige Maria, Moeder van de Kerk

In 2018 riep paus Franciscus Tweede Pinksterdag uit tot een nieuwe feestdag voor Maria: Heilige Maria, Moeder van de Kerk. Het decreet werd uitgevaardigd bij gelegenheid van de 160ste verjaardag van de verschijningen van Maria in Lourdes.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus

Marcellinus werkte in de 3e eeuw als priester in Rome. Petrus was zijn leerling en trad op als duiveluitdrijver. Beiden werden gearresteerd tijdens de vervolgingen onder Diocletianus en op een onbekende plaats in het bos terechtgesteld. Toch schijnen christenen hun lijken gevonden te heben; deze werden bijgezet in de Catacomben. Hun graf werd opgesierd met een metrisch opschrift van de hand van paus Damasus. Ze worden steeds in samen genoemd. In Limburg is één parochie naar hen vernoemd: in Oud-Geleen. Daarnaast dragen diverse schutterijen hun namen.

Lees verder >>>

 

Woensdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen

In de jaren 1885-1887 liet de lokale vorst van Oeganda 22 tot het christendom bekeerde jonge mannen levend verbranden, één van hen was Charls Lwanga. Er was een lange periode van onderdrukking en geweld aan vooraf gegaan.

Lees verder >>>

 

Donderdag 4 juni: Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Naar aanleiding van een themajaar over het priesterschap werd in 2014 een speciale feestdag voor Jezus als eeuwige Hogepriester aan de liturgische kalender toegevoegd. Het feest wordt sindsdien gevierd op de donderdag na Pinksteren.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 5 juni: H. Bonifatius

Een van de bekendste grondleggers van het christendom in Nederland én Duitsland was de heilige bisschop Bonifatius. Hij kwam oorspronkelijk uit Engeland. Net als Willibrordus maakte hij de oversteek naar ‘land van de Friezen’ om hen te bekeren. Dat werd geen succes en dus trok hij verder naar Duitsland. Hij ging ook naar Rome, waar hij tot bisschop werd gewijd. In 732 werd hij bisschop van het hele Germaanse missiegebied, met zijn zetel in Mainz. Hij staat bekend als de apostel van Duitsland. Later trok hij zich terug in Fulda. Van daaruit maakte hij in 754 ook de missiereis die hem noodlottig zou worden, want hij werd samen met 52 andere monniken bij Dokkum vermoord.

Lees verder >>>

 

Afbeelding: H. Bonifatius