Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 6 t/m 12 juni 2021?

 

Zondag 6 juni: Hoogfeest H. Sacrament  

Deze zondag vieren we Sacramentsdag. Eigenlijk valt deze op de tweede donderdag na Pinksteren, maar in Nederland is dat geen vrije dag en daarom wordt het op de zondag erna gevierd. Sacramentsdag is in de middeleeuwen ingevoerd op aangeven van Juliana van Cornillon in het bisdom Luik, waartoe destijds ook  Limburg behoorde. Op Sacramentsdag staat het Heilig Sacrament van de Eucharistie centraal. In de Eucharistie wacht God op ons en schenkt Hij ons liefdevolle geborgenheid in al onze verlangens en verlatenheid.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 8 juni: H. Medardus

De heilige Medardus was bisschop in Frankrijk in de 6e eeuw. Hij werd rond 470 in Noord-West Frankijk geboren. Zijn ouders waren van Gallo-Romeinse afkomst. Hij had ook een tweelingbroer Gildard die bisschop van Rouen werd. Medardus was bisschop van de gecombineerde bisdommen Noyon-Doornik (het een ligt nu in Frankrijk het andere in België). Hij speelde een belangrijke rol in de kerstening van dit gebied. Hij is op zeer hoge leeftijd gestorven. Limburg kent één parochie die naar de H. Medardus is vernoemd: in Wessem.

Lees verder >>>

 

Woensdag 9 juni: H. Efrem

De heilige diaken Efrem overleed in 373 in Syrië. Hij opende z’n eigen theologische school en schreef een groot aantal boeken over moraal en mystiek. Tijdens een hongersnood in 372 wist hij de rijken ertoe te bewegen hun voorraadschuren te openen voor armen. Paus Benedictus XV riep hem in 1920 uit tot kerkleraar.  

Lees verder >>>

 

Vrijdag 11 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus

Op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren viert de Kerk het hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus, “die zachtmoedig en nederig van hart en omhoog geheven aan het kruis, bron van leven en liefde is geworden, opdat alle volken daaruit kunnen putten," zoals in de officiële teksten heet. Het feest van het H. Hart valt dus elk jaar op een andere datum. Aan het begin van de 20e eeuw was er een zeer sterke verering voor het H. Hart. In die tijd zijn er in Limburg tientallen H. Hartbeelden in steden en dorpen geplaatst.

Lees verder >>>

 

Zaterdag 12 juni:  Onbevlekt Hart van Maria

Daags na het feest van het H. Hart van Jezus wordt de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria gehouden. Het feit dat de twee vieringen kort na elkaar plaatsvinden, is op zich al een liturgisch teken van het nauwe verband tussen beide. Zoals het hoogfeest van het Heilig Hart de heilsmysteries van Christus viert op synthetische wijze door ze te herleiden tot hun bron - namelijk het Hart -, zo is de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria de samenvattende viering van de deelname “van harte” aan het heilswerk van haar Zoon: van de menswording tot de dood en verrijzenis, tot de gave van de Geest. De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria heeft zich ten gevolge van de verschijningen van de Maagd in Fatima in 1917 zeer verbreid.

Lees verder >>>

 

Illustratie: H. Hartbeeld van kunstenaar Cor van Geleuken in Stramproy