Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 12 t/m 18 september?

 

Zondag 12 september: 24e zondag door het jaar

Lijden en dood kunnen niet uit de weg worden geruimd met een hemelse toverspreuk, maar alleen door deze zelf te doorleven en te ondergaan. Dat is een opdracht voor iedereen die leven wil vanuit het geloof in Jezus Christus. Het is een weg die hoop geeft, vooral aan die mensen die aan de kant van de verliezers terechtgekomen zijn.

Lees verder >>>

 

Maandag 13 september: H. Johannes Chrysostumus

Een van de grote heiligen uit de vroege kerk is Johannes Chrysostumus. Hij werd in 347 in Antiochië in Syrië geboren. Hij was een goed redenaar. Iedereen dacht dat hij politicus zou worden, maar hij  trok zich als monnik terug in de eenzaamheid om God te zoeken. Tegen zijn zin werd hij geroepen om patriarch van Constantinopel te worden, destijds de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. In die hoedanigheid herzag hij de Griekse liturgie en besteedde hij veel aandacht aan bijbeluitleg. De zuiverheid van geloof en zeden ging hem boven alles. Hij stierf in 407.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 14 september: Kruisverheffing

In het voorjaar van 325 was keizerin-moeder Helena naar Jeruzalem gereisd om te zien of het kruis waaraan Jezus destijds gestorven was, nog te vinden was. Hierover zijn diverse legendes bekend. Helena en haar zoon keizer Constantijn lieten in Jeruzalem een gedachteniskerk bouwen ter ere van Jezus' opstanding en Heilig Kruis. De basiliek werd officieel ingewijd op 14 september van het jaar 335. Bij die gelegenheid werd besloten het feest van Kruisverheffing telkens te vieren op die dag.

Lees verder >>>

 

Woensdag 15 september: Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

Op het moment dat Maria door de engel Gabriël werd gevraagd of zij de Moeder van Jezus wilde worden, werd zij vervuld van een grote vreugde. Maar zij heeft in haar leven ook veel geleden. Zij groeide door het lijden heen in liefde en geloof. Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak stilgestaan bij de momenten van verdriet in het leven van Maria. Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven momenten van smart. Die worden vandaag herdacht.

Lees verder >>>

 

Donderdag 16 september:  HH. Cornelius  en Cyprianus

Cornelius werd in maart 251 tot paus gekozen. Dit was in een tijd van grote christenvervolgingen onder keizer Decius. Tijdens de vervolgingen hadden heel wat gelovigen uit angst voor martelingen weer aan de Romeinse goden geofferd. Zij werden de 'lapsi' (afvalligen) genoemd. Na de tijd van Decius wilden velen weer terugkeren naar de kerk. Cornelius besloot te handelen in de geest van zijn voorganger en hun nog een kans te geven, op voorwaarde dat ze boete deden. Maar de strenge richting onder de gelovigen was het daar niet mee eens. Dit leidde tot grote conflicten in de kerk. Bisschop Cyprianus van Carthago – de tweede heilige van vandaag – schreef veel brieven over deze kwestie. Hij steunde de paus en benadrukte het belang van de mening van Petrus' opvolger op de zetel van Rome. Cornelius werd verbannen naar Centumcellae (nu Civitavecchia) en leefde daar geïsoleerd. Hij stierf er in 253. Na zijn dood verspreidde zijn verering zich snel over heel Europa. Vooral Kornelimünster bij Aken werd een centrum van zijn verering. In Limburg zijn voor Borgharen en Heerlerheide bekende plekken van Corneliusverering.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 17 september: H. Lambertus

Lambertus van Maastricht is een echte regionale heilige. Hij werd in rond 650 in Maastricht geboren en later ook tot bisschop van die stad benoemd. Eigenlijk was Lambertus twee keer bisschop van zijn geboortestad. Toen politieke tegenstanders van zijn familie aan de macht kwamen, werd hij afgezet en naar de abdij van Stavelot in de Ardennen verbannen. Zeven jaar later mocht hij terugkomen en pakte hij zijn ambt weer op. Hij bleef bisschop van Maastricht, totdat hij in de nacht van 16 op 17 september 705 in Luik werd vermoord. Lambertus was de laatste bisschop van Maastricht. Zijn opvolger Hubertus liet de zetel naar Luik verplaatsen.

Lees verder >>>

 

Illustratie: Beeld van H. Cornelius in gelijknamige kapel in Colmont, gemeente Voerendaal