Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 21 t/m 27 februari 2021?

Zondag 21 februari: 1e Zondag van de Veertigdagentijd

Bij alles wat er gebeurt, bij alles wat ons overkomt, mogen we weten dat ons leven bij God in goede handen is en dat Hij niet zal toelaten dat ook maar één haar van ons hoofd gekrenkt zal worden. Bij Hem zijn wij in goede handen.

Lees verder >>>

 

Maandag 22 februari: Sint Petrus’ Stoel

Vandaag viert de Kerk dat de apostel Petrus de eerste bisschop van Rome was. Aanvankelijk Verbleef hij in de Syrische stad Antiochië. Later vestigde hij zich in de hoofdstad van het toenmalige Romeinse Rijk. Petrus zetelde dus in Rome. Daar onderging hij ook de marteldood. Boven zijn graf werd later de Sint-Pietersbasiliek gebouwd. De Kerk is dus letterlijk en figuurlijk op Petrus gebouwd. De naam Petrus betekent rots en niet voor niets zei Jezus tot hem: “Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen.” De opvolgers van Petrus als bisschop van Rome zijn de pausen. Zij zetelen op de stoel van Petrus. Het feest van Petrus’ Stoel wordt sinds de 4e eeuw gevierd. In Limburg is de grote kerk in Sittard aan Sint-Petrus' Stoel toegewijd.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 23 februari: H. Polycarpus

Polycarpus was bisschop van Smyrna in het huidige Turkije in de 2e eeuw. Hij overleed in het jaar 155 of 156. Hij zou een leerling van de apostel Johannes zijn geweest. Volgens een overlevering zou hij rond het jaar 70 in de gevangenis zijn geboren. Als kind zou Polycarpus al wonderen hebben verricht. Toen hij ongeveer 25 jaar oud was, kwam de oude apostel Johannes in de stad wonen en Polycarpus zou hem regelmatig hebben bezocht. In het jaar 99 werd hij de tweede bisschop van Smyrna. Later werd hij als materlaar vermoord. Polycarpus is een van de eerste heiligen, wiens stoffelijke resten als relikwie werden vereerd.

Lees verder >>>

 

Donderdag 25 februari:  H. Walburgis

De heilige Walburgis of Walburga was een abdis en geloofsverkondigster uit de 8e eeuw. Ze werd in Engeland geboren en reisde met de heilige Bonifatius naar Duitsland om daar het geloof te verkondigen. In Heidenheim stichtte ze een klooster. Ook liet ze er een kerk bouwen. Ze overleeg in 779 en haar graf is nog steeds in de abdijkerk in Heidenheim te vinden. Zij is patrones van zeevarenden en schippers en van boeren en huisdieren. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen diverse ziektes en kwalen. In Nederland zijn diverse kerken aan toegewijd, waaronder de parochiekerk van Amby. In Duitsland is haar rol ook verbonden met de Walpurgisnacht op 30 april, een oud germaansfeest dat later gekerstend werd.

Lees verder >>>

 

Foto: Beeld Petrus op zijn zetel in de Sint-Pieter in Rome