Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Vier webinars over Mentorschap van jongeren

Het landelijke jongerenwerk JongKatholiek organiseert in maart vier webinars over mentorschap in het jongerenpastoraat. Tijdens de online bijeenkomsten krijgen deelnemers de gelegenheid om na te denken over wat mentorschap nu precies is, hoe geestelijke leiding doeltreffend kan werken en worden praktische tips en handvatten gegeven om in de parochies mee aan de slag te gaan.

Aanleiding
De aanleiding om deze serie webinars te organiseren, is een internationaal jongerenforum geweest dat in 2019 plaatsvond in Rome en waarbij ook twee Nederlandse jongeren aanwezig waren. Hier werd het einddocument Christus Vivit van paus Franciscus besproken dat hij schreef naar van de van de bisschoppensynode over jongeren. Het begeleiden van jongeren was een van de belangrijke punten die uit het document naar voren kwam.

Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus. Hoe kunnen jongerenwerkers tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven naar God toe te groeien? En hoe kan dit vormgegeven worden binnen parochies, bisdommen, op het werk of op school?

Tijdens de reeks webinars gaan ervaren professionals in op deze thema’s. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er de gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap.

Sprekers
De webinars worden verzorgd door:

  • Niko Schonebaum vertelt over Thomas van Aquino en wat deze kerkleraar te zeggen heeft over het mentorschap. Schonebaum is docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.
  • Paul Donders gaat het hebben over de essentie van mentoring, het verschil tussen coaching en mentoring in leiderschap en de vijf kenmerken van een inspirerende mentor. Donders is CEO van Xpand Nederland, adviseur en schrijver van leiderschapsboeken.
  • Paul Graas praten over geestelijk begeleiding. Geïnspireerd door de geschriften van heiligen en inspirerende personen als Faustina Kowalska, Josemaria Escrivá en paus Franciscus. Graas is coördinator bij Stichting Instudo, waar hij initiatieven ontwikkelt voor jongeren op het vlak van cultuur, levensbeschouwing en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast werkt hij ook bij Interaxion Group waar hij leraren en andere opvoeders ondersteunt in de opvoeding van kinderen in een digitaal tijdperk.
  • Zr. Maria Nadiya is overste van de communiteit van zusters van de Heer en de Maagd van Matará (blauwe zusters) in Den Haag. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.

De webinars zijn bedoeld voor alle vrijwilligers en kerkelijke beroepskrachten die werken met jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. Deelname is gratis.

 

Data

  • Niko Schonebaum dinsdag 2 maart 2020 – 20.00 uur
  • Paul Donderders dinsdag 9 maart 2020 – 20.00 uur
  • Zr. Nadiya dinsdag 16 maart 2020 - 20.00 uur
  • Paul Graas dinsdag 23 maart 2020 - 20.00 uur

Meer info en aanmelding