Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Dit weekeinde kan (bijna) iedereen weer naar de kerk

Vanaf dit weekeinde kan (bijna) iedereen in Limburg die dat wil weer naar de kerk gaan. De beperkende maatregelen in verband met corona zijn flink versoepeld. Zo geldt er in principe geen maximum aantal deelnemers voor een eucharistieviering meer. Wel moet in elke kerk de anderhalve meter in acht worden genomen. Reserveren hoeft alleen nog als de verwachting is dat er méér dan honderd mensen zullen komen. Volgende week worden de maatregelen nog verder verruimd.

Het totaal aantal mensen dat verwelkomd kan worden, hangt af van de grootte van het kerkgebouw af. Mocht in de eigen parochiekerk op enig moment toch het maximale aantal voor dat betreffende gebouw gehaald zijn, dan staat het iedereen natuurlijk vrij om zich bij de buurparochie (met misschien een groter kerkgebouw) aan te melden. Op deze manier kunnen alle kerkgangers zich over de regio vedelen, waardoor zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid moeten kunnen zijn om naar de kerk te gaan. In de kerken blijven de eerder ingevoerde hygiënemaatregelen (anderhalve meter afstand, handen ontsmetten, etc.) voorlopig nog gelden.

Volgend week meer verruimingen
In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de mogelijkheden rondom het vieren van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk.

De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.

Zingen
Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verantwoordelijke wijze te kunnen doen.

Reserveren
Voor het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, geldt dat ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.

 

Bekijk het huidige protocol van de Bisschoppenconferentie