Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisschop bezoekt Roerstreek en Kapel In 't Zand

Het dekenaat Roermond bestaat niet alleen uit de stad, maar ook uit tal van omliggende dorpen. Vijf daarvan vormen samen het parochiecluster ‘Roerstreek’. Bisschop Harrie Smeets bezocht ze zaterdag allemaal. Om uiteindelijk de dag af te sluiten in de Kapel In ’t Zand, die dan weer wel in de stad ligt.

De tweede dag van het werkbezoek van de bisschop aan het dekenaat Roermond begon zaterdagmorgen in Montfort. Vrijwilligers uit vijf parochies die op een of andere manier een rol spelen in de leefbaarheid en saamhorigheid van het dorpsleven hadden zich daar verzameld. Zo ontmoette Mgr. Smeets daar onder meer leden van de plaatselijke schutterij, van de harmonie, van de EHBO-vereniging, van het Lourdescomité en van diverse diaconale projecten. De bisschop werd bijgepraat over de gezamenlijke maaltijden die in Montfort worden gehouden voor eenzame ouderen, een vrijwilligster uit Posterholt vertelde over Nederlandse les die zij aan vluchtelingen geeft, drie leden van ‘Geloof en Licht’ uit Melick gaven tekst en uitleg over deze internationale beweging voor mensen met een verstandelijke beperking.

In de parochiezaal van de Matthiaskerk in Posterholt hadden zich de vrijwilligers verzameld die in de Roerkerken de catechese verzorgen: doop, eerste communie, vormsel en huwelijksvoorbereiding. Hierbij waren ook enkele kinderen van de kinderclub aanwezig, die wel eens van Mgr. Smeets wilden weten wat het verschil is tussen een pastoor, een deken en een bisschop. Een van de meisjes vertelde enthousiast dat ze bij de kinderclub is, omdat ze graag gedoopt wil worden en de eerste communie wil doen. Samen met de bisschop oefende ze alvast het maken van het kruisteken. 

Op de derde locatie – bij de zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf in Sint Odiliënberg –hadden zich de kerkbesturen van het hele cluster verzameld. Twaalf van hen werden onder toeziend oog van de bisschop officieel geïnstalleerd. 

’s Middags ging de bisschop naar Melick, waar hij de vrijwilligers ontmoette die een rol spelen in de liturgie: van de kosters tot de acolieten en van de kerkpoetsers tot de leiders van de avondwaken. Net als bij alle andere ontvangsten dankte de bisschop de vrijwilligers voor hun inzet. Een dorp verder – in het parochiehuis in Herkenbosch – zaten de vertegenwoordigers van de zangkoren al klaar, toen de bisschop daar binnenkwam. Uiteraard werd er samen gezongen, maar met deze groep ontstond er ook een geanimeerd gesprek over de rol van muziek en zangkoren in de parochie en het probleem van veel koren om nieuwe leden te vinden. 

Het rondje door de Roerstreek werd afgesloten in de kerk van Vlodrop. Daar was geen speciaal thema gekozen, maar was er gelegenheid voor parochianen om de bisschop even persoonlijk te ontmoeten. 

De laatste etappe van deze dag bracht de bisschop weer terug in Roermond. Hij werd ontvangen in de Kapel In ’t Zand, waar hij eerst uitleg kreeg over de processiegang met de vele duizenden ex vototegeltjes. De bisschop had hier zelf ook nog een nieuwtje voor de mensen van de kapel: één van de tegeltjes herinnert aan de Venrayse missiebisschop Verriet, wiens staf mgr. Smeets zijn wijding vorig jaar in bruikleen heeft. Aansluitend vierde de bisschop met de parochie van de Kapel de eucharistie, begeleid door harmonie O.-L.-Vrouw In ’t Zand en de twee parochiekoren. Aansluitend was er in de parochiezaal een ontmoeting met vrijwilligers van diverse werkgroepen. 

 

Lees ook

Foto's