Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Lezing Jos Bielen over zingen bij afscheid & uitvaart

Veel meer dan we kunnen denken en vermoeden, brengt het zingen van liederen troost en bemoediging op momenten dat de dood van een geliefde ons leven halt toeroept. Het ongeloof, de onmacht, het verdriet, het geloof in Gods aanwezigheid, het verrijzenisgeloof... het komt allemaal ter sprake in uitvaartliederen…

Onlangs lanceerde het bisdom Roermond een campagne om aandacht te vragen voor de kerkelijke uitvaart. In het verlengde daarvan verzorgt Jos Bielen o. praem. (norbertijn van de abdij van Averbode en docent kerkmuziek in Vlaanderen) een inspirerende muzikale voordracht over muziek bij afscheid en uitvaart. De lezing is bedoeld voor zangers en musici en voor allen die met afscheid & uitvaart bezig zijn. 

De lezing door Jos Bielen vindt plaats op 27 mei om 19.30 uur bij het bisdom aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. Deelname is op basis van vrije gave. Aanmelding is gewenst:

Aanmelden