Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 25 augustus – 21e zondag door het jaar 

1e lezing: Jes.66,18‑21 
2e lezing: Hebr.12,5‑7.11‑13 
Evangelie: Lc.13,22‑30 

 

De nauwe deur

“Heer, zijn het er weinig die gered worden?” Een nieuwsgierige vraag. Als je leest wat allerlei verschijningen en profetieën vandaag de dag daarover vertellen en de gretige markt ziet die ze bedienen, dan zie je dat het toch interessant blijft voor veel mensen. Maar blijft het vaak niet te veel aan de buitenkant, net als deze vraag van iemand uit de toehoorders...?

Jezus gaat niet echt op de vraag in, zoals u hoort. Hij is zelf op weg naar Jeruzalem en u weet: daar zal Hij zijn doopsel ondergaan: de dood aan het kruis. Een bloedserieuze zaak. Hij wil redding brengen aan alle mensen, mits ze in Hem geloven. Als we zien wat Jezus in Jeruzalem gaat doen, is het antwoord op de vraag natuurlijk heel simpel: Welnu, in principe wordt aan alle mensen redding aangeboden. Wil jij daar ook bij horen? Daarom geeft Hij ook het antwoord dat we vandaag horen: “Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen.”

De lege interesse van een buitenstaander over de hoeveelheid geredden wordt op meesterlijke wijze omgebogen naar de interesse in één enkele geredde: jijzelf. Denk je dat Ik iets met redding te maken heb, want daar vraag je toch naar? Sluit je dan aan bij Mij en de Kerk en laat je redden.

“Spant U tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen.” Wie is die deur? Als we lezen in het Johannesevangelie, dan horen we Jezus zeggen: “Ik ben de deur van de schaapsstal, Als iemand door mij binnengaat, zal hij worden gered.” (10,9) De oproep om door de nauwe deur binnen te gaan is dan ook een rechtstreekse oproep om Jezus te volgen en door Hem en met Hem en in Hem binnen te gaan in het Rijk Gods. 

U weet het: buiten de schaapsstal is geween en tandengeknars en niet een uurtje, maar een eeuwigheid lang. We kunnen de eeuwige straf niet ontlopen door er niet meer in te geloven, maar wel door te geloven in Degene die ons eruit kan houden. 

Wij willen ons natuurlijk niet van de wijs laten brengen of angstig laten maken door deze straffe woorden van Jezus. Wij stellen maar één vraag: “zal ik gered worden?” We kennen de weg: Jezus, “de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14,6). Wij worden uitgenodigd door Hemzelf. Om ons dagelijks te bekeren. Om met heel ons verstand, hart en wil van Hem te houden. Hij zal ons de genade geven die we nodig hebben, zoals vandaag weer de gave van zijn Lichaam en Bloed. Daarom vieren we de Eucharistie. Redding is niet goedkoop. Het is niet belangrijk om te weten of er velen gered worden. Wij hoeven slechts te geloven in Degene die de hoge prijs betaalt en te geloven dat wij dankzij Hem bij de geredden zullen horen.