Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 8 september - 23e zondag door het jaar

1e lezing: Wijsh.9,13-18b
2e lezing: Filem.9b 10.12-17  
Evangelie: Lc.14,25-33

 

Jezus volgen is niet vrijblijvend

Grote groepen reisden met Jezus mee; wellicht sprak Hij daarom zo krachtig, om er zeker van te zijn dat niemand zomaar ondoordacht mee ging of zich liet meevoeren op het moreel van anderen. Leerlingschap is iets individueels. Jezus spreekt niet tot mensen in het algemeen, maar Hij wil ons persoonlijk aanspreken.

Het leerlingschap kost wat. Jezus wil vergezeld worden door vrienden, niet door klagende dienstplichtigen. Hij schetst een krachtig beeld waarin Hij ons vraagt of we bereid zijn om, met Hem, moeilijkheden te aanvaarden. Als dat zo is dan weten we dat Hij ons niet in de steek zal laten, maar ons zal bijstaan in het dragen van onze lasten en ons zal laten zien wat liefde is en wat moed.

Het evangelie maakt duidelijk dat Christus volgen nooit vrijblijvend is. Het heeft een prijs. Hoe ervaren wij dat in ons eigen leven? Vind ik Hem volgen veeleisend? Is al wat ik bezit opgeven realistisch? Als dit niet zo is, hoe interpreteer ik deze passage dan? Breng voor de Heer al wat in deze verzen weerstand oproept. Het evangelie vraagt om zelfreflectie, het vraagt erom getoetst te worden aan ons gebedsleven.

Want in het gebed ligt de focus op mijn relatie met God. Al het overige wordt losgelaten. Om te bidden heb ik niets nodig. Ik sta als het ware naakt voor God, ongehinderd door al wat ik me toe-eigen. Ongehinderd door hetgeen zo dikwijls Gods uitnodiging en genade in de weg zit. Laten we daarom aan God vragen: Heer, leer ons om U trouw te volgen. Bereid onze weg en help ons het pad te volgen dat leidt naar vrijheid.

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie