Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 22 september - 25e zondag door het jaar

1e lezing : Amos 8,4-7
2e lezing: 1Tim.2,1-8
Evangelie: Lc.16,1-13 of: 10-13

 

Rijk ben je met God, niet met geld

Een van de grote bedreigingen voor de Europese economie is zeker de oprukkende corruptie. Telkens opnieuw worden wij opgeschrikt door nieuwe onthullingen. Hoge functionarissen die enorme bonussen ontvangen oftewel een gouden handdruk. Maar ook in het klein wordt er heel wat gedaan dat het daglicht niet kan verdragen. De lezingen van vandaag spreken ook over corruptie. Corruptie is namelijk geen uitvinding van onze tijd; het is een negatief gegeven van alle tijden en eeuwen.

Amos treedt als een moedig profeet op tegen allerlei ongerechtigheden: Hij zegt: ”Zij verkleinen de korenmaat, verhogen de prijs en men bedriegt de ander met een vervalste weegschaal.” Maar het ergste komt nog:”…zij kopen de kleine man voor geld en de arme voor een paar schoenen.” 

Meedogenloos rekent de profeet af met deze lieden: ”Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten”, zo spreekt God de Heer. En in het evangelie van vandaag wordt een onrechtvaardige rentmeester aangeklaagd, veroordeeld en ontslagen. Toch gaat het in de lezingen van vandaag niet zozeer over de aanpak van corruptie, hoe noodzakelijk dat ook is. Het belangrijkste zinnetje van vandaag lijkt mij het volgende te zijn: ”De Heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg had gehandeld”. En dan gaat het evangelie verder: “De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht.” 

Kinderen van het licht. Daarmee bedoelt Jezus hen, die door hun Doopsel gekozen hebben voor het Rijk Gods. Maar weten deze mensen wat het Doopsel betekent en gaan ze ook altijd met overleg te werk? 

Wat doet die onrechtvaardige rentmeester eigenlijk? Hij woekert met alle middelen die hij ter beschikking heeft om zich vrienden te verwerven. Vrienden die hem zullen opnemen, wanneer hij door zijn werkgever op straat wordt gezet.

Welnu zegt Jezus: doe jij evenzo! En welke vrienden heeft Jezus daarbij op het oog. Doet Hij mee aan de verkeerde vriendjespolitiek, onderdeel van de zo gevreesde corruptie?

Ergens anders in het evangelie wordt duidelijk, wat Jezus eigenlijk bedoelt: ”Alles wat jij voor de kleine, arme en geringe mensen hebt gedaan, heb jij voor Mij gedaan.” Of: ”Wie een van deze kleinen opneemt in mijn naam, neemt Mij op.” Woekeren met de mammon, het geld ten bate van hen die niets hebben om door hen vrienden bij God te verwerven.

“Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal dan de een haten en de ander liefhebben. Ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en het geld.” Zo woekeren met het geld, dat wij door het dienen van de ander, met name de kleinen en geringen ons vrienden verwerven…opdat wanneer ons het geld komt te ontvallen, deze ons opnemen in Gods eeuwige tenten.

Het is dus het omgekeerde van corruptie. Zo los komen van het geld, dat ik het een ander gun, met name die mensen die onder armoede gebukt gaan om zo bewust rijk te zijn bij God. En dat lukt alleen als wij woekeren met onze vermogens van verstand, hart en wil om te zien hoe rijk wij juist met God zijn.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: 'De Belastingontvangers', toegeschreven aan Marinus van Reymerswaele (1490-1546)