Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 29 september - 26e zondag door het jaar

1e lezing: Amos 6,1a.4-7 
2e lezing: 1 Tim.6,11-16 
Evangelie: Lc.16,19-31 

 

Zoek je blijvende rijkdom bij God

Jezus spreekt vandaag over arm en rijk. En Hij kan radicaal zijn in zijn uitspraken, zoals in dit evangelie over de arme Lazarus en de rijke vrek. De rijke vrek ontvangt een vreselijke straf terwijl de arme Lazarus troost en voldoening vindt in de schoot van Abraham. Geeft dit evangelie ons een wapen in de hand om in Jezus’ naam een meer rechtvaardige verdeling van de goederen af te dwingen? Waarom gaat het Jezus in het evangelie? Wat bedoelt Hij, wanneer Hij het opneemt voor de arme ten koste van de rijke? Wordt een rijke misschien pas rijk in Gods ogen door zich te verarmen ten bate van hen die niets hebben? Deze vraag mag men met een voorzichtig ja beantwoorden. Want Jezus heeft gezegd: “Alles wat je voor de armen en kleinen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” Draai je echter de zaak om. Wordt een arme pas echt rijk als hij deelt in de goederen van de rijke? Op zich zou een meer rechtvaardige verdeling van de goederen een zegen zijn. Maar spreekt Jezus daarover? Wat heeft Hij voor ogen wanneer Hij spreekt over arm en rijk? 

Jezus spreekt in het evangelie op een niveau, dat wij bij het lezen van zijn woorden nogal eens over het hoofd zien. Zo kunnen wij bijvoorbeeld in het verhaal van vandaag nergens lezen, dat de rijke vrek leefde ten koste van de arme Lazarus. En elders in het evangelie toont Jezus, dat Jozef van Arimatea ondanks zijn rijkdom een leerling van Hem kan zijn. Wie is volgens Jezus in dit evangelie arm? De kern van het evangelie spitst zich namelijk toe op de volgende vraag: waarin zoek ik tijdens mijn aardse leven mijn rijkdom? Wanneer ben ik als christen werkelijk rijk? Over Lazarus wordt gezegd, dat hem tijdens het aardse leven het kwade ten deel viel. Dit kwade betekent niet zozeer kwaad in Gods ogen als wel in de ogen van de wereld. 

Mensen zeggen meer dan eens, wanneer hun ellende treft: waaraan heb ik dat te danken, als werden zij door God gestraft. Hetgene Lazarus voor heeft op de rijke vrek is, dat hij het goede niet gevonden heeft in de goederen van deze aarde. Maar daarmee hoeft een arme nog niet rijk te zijn in Jezus’ ogen. Een arme kan zinnen op wraak. En daarin ligt soms de enige kracht bij een machtsomwenteling ten bate van de armen. En wraak is zeker geen christelijk motief. Een meer rechtvaardige verdeling van de goederen hoeft dan ook niet per definitie te betekenen, dat mensen daardoor gelukkig zijn. Nogmaals de kernvraag: waarin zoek ik tijdens mijn aardse leven mijn rijkdommen? Wanneer ben ik rijk in Jezus’ ogen? 

Terug naar de volgende woorden van Jezus: “Alles wat jij voor de armen, hongerigen en dorstigen hebt gedaan, heb jij voor Mij gedaan.” Jezus ziet zichzelf als de eigenlijke beloning. En dat geldt voor arm en rijk. Jozef van Arimathea, was ondanks zijn rijkdom leerling van Jezus. Zijn bezittingen betekenden blijkbaar niet, dat hij geen honger had naar de dingen van God. En hij voelde aan: Jezus heeft iets te bieden, dat ik voor geen geld zou willen missen. En hier komen wij tot de kern van het hele arm - rijk vraagstuk van het evangelie. Het gaat Jezus vandaag niet allereerst om een sociaal vraagstuk, als zouden de armen christelijk bevrijd zijn wanneer zij delen in andermans rijkdom. Ook de rijke vindt niet de volledige voltooiing van zijn leven wanneer hij deelt met de arme. Neen, volgens het evangelie word ik rijk en ontvang ik beloning wanneer ik mijn rijkdom zoek in God. En die schat wordt ons door Jezus gegeven. 

Zoek in Hem jouw blijvende rijkdom en geluk. En op dat niveau ligt de fundamentele keuze die wij als christenen te maken hebben. Ook wanneer het gaat om het vraagstuk rond armoede en rijkdom. En aan de hand van die keuze zal God ons al dan niet belonen, zoals vandaag in het evangelie beschreven. En God zal onze keuze eerbiedigen: “Daarenboven gaapt er tussen ons en U voorgoed een wijde kloof.” Heeft de arme dan niets voor op de rijke? Alleen in zoverre de armoede hem kan helpen zijn rijkdom eerder in Jezus te zoeken. Om die reden hebben mensen telkens opnieuw er vrijwillig voor gekozen om arm te zijn om zo Gods rijkdom beter te kunnen zien. Ontdek dus de rijkdom die Jezus ons aanreikt. Hij, werd arm, zegt ons de apostel, om ons door zijn armoede rijk te maken.

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Maria Cavazzini (Ferrara, 1941)