Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bisschop Smeets zegent graven van voorgangers

Bisschop Harrie Smeets heeft een oude traditie voortgezet. Bij gelegenheid van Allerzielen vierde hij samen met hulpbisschop Everard de Jong de H. Mis in de Bisschoppelijke Grafkapel op het Oude Kerkhof van Roermond. In de crypte zegende hij en baden zij bij de graven van hun voorgangers.

Na afloop van de viering ontving de bisschop uit handen van enkele bestuursleden van de Stichting Het Oude Kerkhof een uitgebreid boekwerk over deze begraafplaats, die één van de oudste van Nederland is en waarop zich enkele bijzondere grafmonumenten bevinden. Het boek is deze week in derde druk verschenen. 

Tijdens de viering herdachten bisschop en hulpbisschop de 22 overleden bisschopen van Roermond en de overleden hulpbisschoppen van Roermond. In de Bisschoppelijke Grafkapel - een creatie van architect Pierre Cuypers - bevinden zich in nissen in de crypte de stoffelijke resten van zeven bisschoppen, te weten bisschop Paredis (1886) en de meeste van zijn opvolgers: Boermans, Drehmanns, Schrijnen, Lemmens en Hanssen, alsook van hulpbisschop Castermans. Bovendien is vicaris-generaal Feron in de crypte bijgezet. De graven van de bisschoppen Moors en Gijsen en hulpbisschop Beel bevinden zich op andere kerkhoven, maar zij worden wel met een gedenksteen in de crypte herdacht.