Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)

1e lezing: Jes. 60,1-6 
2e lezing: Ef. 3,2 3a.5-6
Evangelie: Mt. 2,1-12

 

Vervuld van vreugde

De viering van Kerstmis mogen wij misschien als volgt samenvatten: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.” Bovendien openbaart ons Jezus’ geboorte te Bethlehem dat de ware telg uit het geslacht van David daadwerkelijk gekomen is. Hij is de langverwachte Christus: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.” Het zijn woorden en gebeurtenissen die alleen verstaanbaar zijn voor het volk van het verbond. Zij wisten dat God ooit in een tent onder hen verblijf had gehouden: “Het Woord is vlees geworden en heeft zijn tent onder ons opgeslagen.” Ook kenden zij de tekst van de profeet Micha, waarin de komst van de Christus gelokaliseerd werd in Bethlehem.

Vandaag een totaal andere situatie. De wijzen worden geroepen door middel van een ster. Zij waren immers sterrenwichelaars, de Bijbel was hun onbekend. Zij komen in eerste instantie dan ook niet verder dan Jeruzalem, waar Herodes als koning resideert. De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn. Tegelijkertijd echter gaat bij de kenners van de Bijbel in Jeruzalem een lichtje op. De “pasgeboren Koning der Joden” zal gezocht moeten worden in Bethlehem, zo staat het geschreven bij de profeet.

Nadat zij het koninklijk hof verlaten hebben, ontwaren zij opnieuw de ster: “En zij werden vervuld van overgrote vreugde.” In de wijzen heeft de Kerk vanaf het begin alle volkeren der aarde herkend: “God, Gij hebt vandaag aan de volkeren door een ster die hen leidde uw eniggeboren Zoon geopenbaard” (openingsgebed).

Tenslotte bieden zij het Kind hun geschenken aan: goud, wierook en mirre. Goud staat voor het koningschap van het Kerstkind. In de wierook vereren zij zijn Goddelijke oorsprong en door middel van de mirre getuigen zij van zijn verlossing brengende dood.

Het laatste zinnetje tenslotte heeft ook een diepe zin: “….zij vertrokken langs een andere weg naar hun land.” Het Kind van de kribbe heeft hun leven veranderd. De overlevering verzekert ons zelfs, dat zij een einde maakten aan hun sterrenwichelarij. De antwoorden op hun levensvragen vonden ze voortaan in hun geloof in de Openbaring. De grote vreugde van het feest van vandaag is gelegen in het feit, dat wij heidenen mede-erfgenamen zijn van de belofte door middel van het Evangelie.