Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Project over eenzaamheid bij jongeren

Zin in leven. Zo heet een nieuw project in Limburg over vroegtijdige herkenning van eenzaamheid, depressiviteit en suïcidale neigingen onder jongeren. De initiatiefnemers willen met name zingevingsvragen bij jongeren aan de orde stellen. Op donderdag 19 september wordt hierover in Melick een symposium gehouden.

Tien professionals uit jeugdwerk, jeugdzorg, onderwijs en kerkelijke organisaties hebben als ZiLLimburg de handen ineengeslagen. Zij ontwikkelen momenteel een methodiek om professionals en vrijwilligers die met jongeren werken, gevoeliger te maken voor het ‘zien en horen’ van elkaar en het stellen van vragen rond zin- en betekenisgeving. Daarmee willen ze jongeren leren dit een plek te geven in hun leven. 

De positieve invloed die dat heeft op hun gezondheid, sluit aan bij de provinciale visie op ‘Positieve Gezondheid’ van dr. Machteld Huber. Deze onderzoeker en voormalig huisarts introduceerde dit concept een aantal jaren geleden in Nederland. Hierbij speelt zingeving een centrale rol. Ook de GGD, GGZ en ‘De Gezonde School’ werken mede vanuit deze principes. Er zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Daarover gaat de bijeenkomst op 19 september.

Sprekers zijn dan onder meer dr. Johan van der Vloet, medewerker van het bisdom Roermond en mede-initiatiefnemer van MagaZijn, een digitaal forum met nieuws, verdieping en verhalen over zingeving. Daarnaast zijn er ook verschillende workshops met concrete handvatten voor de werkpraktijk. Deelnemers aan het symposium worden ook uitgenodigd om mee te denken over de volgende stappen voor het project, over bruikbaarheid van het concept in de praktijk en dergelijke. De initiatiefnemers van Zin in Leven willen zo de groep mensen die meedenkt over de ontwikkeling van het concept verbreden en versterken.
 
Het symposium van ZiLLimburg vindt plaats op 19 september van 15.30 uur – 18.30 uur in de blokhut ‘Kanijnsheide’ van Jong Nederland, Kastanjelaan 10 in Melick.

Vraag meer informatie >>

Download flyer >>