Bisdomdag 2016

Op zaterdag 15 oktober 2016 vond in Abdij Rolduc in Kerkrade de Bisdomdag 2016 plaats. Dit was een ontmoetingsdag voor alle leden van kerkbesturen, pastorale teams en actieve parochievrijwilligers. Zo'n 450 mensen namen aan de dag deel.

Zij vierden samen liturgie, konden luisteren naar twee belangrijke toespraken van hoofdaalmoezenier Wim van Meijgaarden over barmhartigheid en van bisschop Frans Wiertz over de toekomst van de kerk. 's Middags was er ruimte voor discussie en ontmoeting tijdens een groot aantal workshops en een informatiemarkt. 

Onderstaande buttons linken naar de hoogtepunten van de Bisdomdag 2016

   

Uitnodiging/volledig programma

     
     
     
     
     
Susteren-Echt