Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Nieuw glossy magazine ‘Gezonden’ over pastoraal werk in Limburg

Gezonden. Zo heet een nieuw glossy magazine over het werk van priesters, diakens, pastoraal werkers, geestelijk verzorgers en docenten levensbeschouwing in Limburg. Het magazine is een uitgave van het grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Het eerste exemplaar is op Roepingenzondag (12 mei) aangeboden aan bisschop Harrie Smeets van Roermond.

Het magazine ‘Gezonden’ is een vervolg op de glossy ‘Geroepen’ die twee jaar geleden verscheen. Daarin stonden met name de opleidingen van het grootseminarie en het Theologisch Instituut Rolduc centraal. In de nieuwe uitgave gaat het om de vraag wat het betekent om na afronding van die opleiding in de pastorale praktijk te werken. 

Aan het woord komen mensen die op heel verschillende plekken en vanuit verschillende verantwoordelijkheden in parochies, zorgcentra of het onderwijs actief zijn. De redactie van ‘Gezonden’ sprak met verschillende jonge en oudere priesters over hun idealen en hoe die in de praktijk vorm krijgen. Ook staan in de glossy interviews met een diaken die overdag in de bouw werkt en ’s avonds op huisbezoek gaat, met een geestelijk verzorgster die in een zorgcentrum een luisterend oor biedt en met een docent techniek die sinds enkele jaren ook het vak levensbeschouwing geeft. 

Daarnaast worden de verschillende pastorale functies besproken en komen in het magazine bisschop Harrie Smeets en vicaris-generaal René Maessen aan het woord. Zij zijn niet alleen zelf gezonden, maar ook verantwoordelijk voor het uitzenden van mensen om in de Kerk in Limburg te werken. “Gezonden worden, is een innerlijk moeten, het is gehoor geven aan een opdracht die je niet naast je neer kunt leggen,” aldus bisschop Smeets. 

De glossy ‘Gezonden’ gaat ook in op de vraag wat pastoraal werk eigenlijk is, of werken in de Kerk als een beroep of als een roeping moet worden gezien. Ook wordt beschreven welke opleidingsmogelijkheden er in Limburg zijn. 

Het magazine ‘Gezonden’ is uit een uitgave van het grootseminarie Rolduc. Het magazine is voor €7,50 te bestellen bij het Carolushuis, de verzendboekhandel van het bisdom Roermond.

Het eerste exemplaar werd zondagmiddag door rector Lambert Hendriks van Rolduc aan bisschop Smeets aangeboden tijdens de jaarlijkse vesperviering van Roepingenzondag.

Bekijk fotoreportage van de vesperviering

Bestel glossy Gezonden