Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

 

 

Laatste nieuws

Oud-deken Constant Clerx overleden

13-11-2019

Op maandag 11 november is in Maastricht oud-deken Constant Clerx van Gulpen op 77-jarige leeftijd overleden. De uitvaart is zaterdag 16 november om 14.00 uur in de Remigiuskerk in Simpelveld.

Lees verder »

Kerken besteden bijna 90 miljoen aan armoedebestrijding

09-11-2019

Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat vrijdag 8 november gepresenteerd werd in de Pauluskerk te Rotterdam door onder anderen bisschop De Korte. Kerken besteedden in 2018 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de uren mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens 47,9 miljoen euro bij. In totaal gaat het om een bijdrage 88,6 miljoen euro. 

Lees verder »

Willibrordzondag: Uit liefde voor God

07-11-2019

Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht aan de kerken in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is er in de verhoudingen tussen de christelijke kerken veel verbeterd. Maar we zijn er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is. Daarom vraagt de katholieke kerk komende zondag – 10 november – aandacht voor samenwerking met andere kerken tijdens Willibrordzondag.

Lees verder »

CDA-statenfractie op bezoek bij bisschop

04-11-2019

De Statenfractie van CDA Limburg was maandag 4 november te gast bij het bisdom in Roermond. De politici van het Limburgs Parlement kwamen kennismaken met bisschop Harrie Smeets.

Lees verder »

Nieuwe functie voor hulpbisschop Everard de Jong binnen bisdom Roermond

03-11-2019

Mgr. Dr. Everard de Jong krijgt een nieuwe functie binnen het bisdom Roermond. De hulpbisschop gaat de mogelijkheden onderzoeken om in Maastricht een Centrum voor Geloof en Wetenschap op te zetten. Daarnaast gaat hij – op zijn eigen verzoek – aan de slag in het basispastoraat. Hij wordt voor de helft van zijn tijd pastoor van het parochiecluster Maastricht-Oost. Dat zijn de parochies van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby. Daarnaast behoudt hij zijn overige taken als hulpbisschop. De benoeming is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Lees verder »

Bisschop Smeets zegent graven van voorgangers

02-11-2019

Bisschop Harrie Smeets heeft zaterdag 2 november een oude traditie voortgezet. Bij gelegenheid van Allerzielen vierde hij samen met hulpbisschop Everard de Jong de H. Mis in de Bisschoppelijke Grafkapel op het Oude Kerkhof van Roermond. In de crypte zegende hij en baden zij bij de graven van hun voorgangers.

Lees verder »

Amalraj Arockiam nieuwe pastoor van cluster Stramproy

31-10-2019

De weleerwaarde heer Amalraj Arockiam (48) wordt de nieuwe pastoor van de parochies H. Willibrordus in Stramproy, H. Hart van Jezus in Altweerterheide, H. Cornelius in Swartbroek en H. Barbara in Tungelroy. Bisschop Harrie Smeets heeft hem met ingang van 1 december in deze functie benoemd.

Lees verder »

Landelijke jongerenbedevaart naar Rome

31-10-2019

De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar van 2020 een jongerenbedevaart naar Rome.  Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. De organisatie van de reis is in handen van Jong Katholiek en het Huis voor de Pelgrim.

Lees verder »

Kerk viert Allerheiligen en gedenkt Allerzielen

31-10-2019

Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend. In verband hiermee zijn de bisdomkantoren vrijdag gesloten. Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. De gedachtenis leeft onder de bevolking in Limburg nog zeer sterk. Kerkhoven en urnenplaatsen worden in deze dagen druk bezocht. Bisschop en hulpbisschop vieren die dag de H. Mis in de bisschoppelijke grafkapel. ..

Lees verder »

Woensdag speciale gebedsdag voor roepingen

24-10-2019

Het Roepingenplatform van het bisdom Roermond nodigt alle parochies, kloosters en gemeenschappen woensdag 6 november uit om deel te nemen aan een speciale gebedsdag voor roepingen in ons bisdom. De dag is in het kader van de Nationale Roepingenweek die door de R.-K. Kerk in Nederland in de vorm van een gebedsestafette voor het eerst wordt georganiseerd.

Lees verder »

Bisschop Smeets wijdt diaken Żelazny

23-10-2019

Bisschop Harrie Smeets wijdt zaterdag 26 oktober Paweł Żelazny tot transeunt diaken gewijd. Voor hem is dit de eerste stap op weg naar de priesterwijding, die volgend jaar is voorzien. De wijding vindt plaats in de kathedraal in Roermond.

Lees verder »

Slotdag werkbezoek Susteren: Van kerk naar museum

20-10-2019

Bisschop Harrie Smeets heeft zijn werkbezoek aan het dekenaat Susteren zondag afgesloten met diverse liturgievieringen. Ook bezocht hij twee musea: het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht en het herdenkingscentrum voor Edith Stein in Echt.

Lees verder »

Ralf Schreiber nieuwe pastoor van Noord-Limburgse Maasdorpen

20-10-2019

De zeereerwaarde heer Ralf Schreiber (54) wordt de nieuwe pastoor van de Noord-Limburgse Maasdorpen Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum, Meerlo, Swolgen en Tienray. Dat is zondag 20 oktober in de betreffende parochies meegedeeld. Schreiber is nu nog kapelaan van een aantal parochies in de gemeente Maasgouw. 

Lees verder »

Tweede dag werkbezoek Susteren in teken van overleg

19-10-2019

De tweede dag van het werkbezoek van bisschop Harrie Smeets stond zaterdag in het teken van overleg. De bisschop sprak met het gemeentebestuur, met kerkbesturen, met het bestuur van de Heiligdomsvaart en met het bestuur van de schatkamer. De dag werd afgesloten met een lichtprocessie.

Lees verder »

Afwisselende eerste dag werkbezoek Susteren

18-10-2019

“Hoe kun je nog géén geloof hebben? Katholiek, protestant, moslim boeddhist, je moet toch íets zijn?” De Armeense dame kan er maar niet bij dat ze in Nederland mensen ontmoet die ‘niks’ zijn. Voor haar is het geloof de basis van haar leven, vertelt ze in de pastorie van Koningsbosch aan bisschop Harrie Smeets. De ontmoeting met een groep katholieken van buitenlandse afkomst is vrijdagmorgen het begin van het werkbezoek van de bisschop aan het dekenaat Susteren.

Lees verder »

Werkbezoek bisschop aan dekenaat Susteren begonnen

18-10-2019

In het kader van zijn rondgang door de dekenaten van zijn bisdom is bisschop Harrie Smeets dit weekend op kennismakingsbezoek in het dekenaat Susteren. Het bezoek begon vrijdagmorgen in de pastorie van Koningsbosch met een ontmoeting met in het dekenaat woonachtige buitenlanders.

Lees verder »

Geloofsgesprek en tv-mis met pastoor Harry Notermans

18-10-2019

Komende zondag (20 oktober) wordt de televisiemis van de KRO wederom uitgezonden vanuit Sint-Josephkerk in Landgraaf-Waubach. Voor het eerst met de nieuwe pastoor Harry Notermans als hoofdcelebrant. Voorafgaand aan de viering wordt in het programma 'Geloofsgesprek' kennis gemaakt met de nieuwe pastoor. 

Lees verder »

Lezing kardinaal Eijk over Intelligent Design bij Academie Rolduc

18-10-2019

In de lezingencyclus Academie Rolduc houdt kardinaal Wim Eijk vrijdag 25 oktober een lezing over intelligent design. Onder de titel ‘De nieuwe mens, schepsel of eigen Schepper?’ gaat hij in op ethische vragen rond manipulatie van het menselijk leven.

Lees verder »

Ingrijpende reorganisatie bisdom Roermond

17-10-2019

De curie (= de kantoororganisatie) van het bisdom Roermond wordt ingrijpend gereorganiseerd. Dat is het resultaat van een kerntakendiscussie die afgelopen maanden intern is gevoerd. Diverse afdelingen worden opgeheven. Als gevolg hiervan verdwijnen 9,9 van de 37 fte’s. Dit betekent dat voor veertien medewerkers van het bisdom geheel of gedeeltelijk ontslag is aangevraagd. Zij zijn hierover donderdag 17 oktober geïnformeerd.

Lees verder »

Pater Elders overleden

15-10-2019

Op maandag 14 oktober overleed in Teteringen na een kort ziekbed pater Leo Elders SVD. Hij werd 93 jaar oud. Elders was veertig jaar lang docent aan Grootseminarie Rolduc.

Lees verder »