Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

 

 

Laatste nieuws

Zondag installatie hulpbisschop als pastoor

29-11-2019

Komende zondag (1 december) vindt de installatie plaats van Mgr. Dr. Everard de Jong als pastoor van de parochiefederatie Maastricht-Oost. Worden pastoors doorgaans geïnstalleerd door de plaatselijke deken, de installatie van pastoor De Jong wordt verricht door bisschop Harrie Smeets. De plechtigheid in de Sint Petrus' Bandenkerk in Heer begint om 14.30 uur. Aansluitend is een receptie in de Harmoniezaal aan de Burg. Cortenstraat 7, eveneens in Heer. 

Lees verder »

Werkbezoek dekenaat Heerlen feestelijk afgesloten

24-11-2019

Bisschop Harrie Smeets heeft zijn werkbezoek aan het dekenaat Heerlen afgesloten. Zondagmorgen vierde hij het 180-jarig jubileum van de Corneliusparochie in Heerlerheide mee. ’s Middags was hij te gast in de lokale talkshow ‘Noa de mès’. Het officiële programma werd afgesloten met een gezongen vesperviering in de Franciscuskerk aan de Laanderstraat.

Lees verder »

Geloofsgemeenschappen Heerlen tonen grote diversiteit

24-11-2019

Op de tweede dag van het werkbezoek van Mgr. Harrie Smeets aan het dekenaat Heerlen kreeg de bisschop een grote diversiteit aan geloofsgemeenschappen te zien. Van parochianen op leeftijd tot zeer enthousiaste kinder- en jongerengroepen.

Lees verder »

Diaconie centraal op eerste dag werkbezoek Heerlen

22-11-2019

Elke regio in Limburg heeft z’n eigen kenmerken. Voor Parkstad geldt dat zelfs na decennia de sluiting van de mijnen nog steeds haar weerslag heeft op het dagelijks leven van mensen. Dat bleek vrijdag 22 november tijdens de eerste dag van het werkbezoek van bisschop Harrie Smeets aan het dekenaat Heerlen.

Lees verder »

Twee kerken Venlo worden gesloten

22-11-2019

In Venlo worden twee kerken met ingang van 24 november aan de eredienst onttrokken. Het betreft de H.-Hartkerk aan de Straelseweg en de H. Nicolaaskerk in de wijk Genooi in Venlo-Noord. Bisschop Smeets heeft de decreten waarin dit besloten wordt ondertekend, nadat de procedure tot onttrekking was doorlopen, een hoorzitting heeft plaatsgevonden en de priesterraad was gehoord.  

Lees verder »

Tienerweekend over keuzes maken

22-11-2019

‘Nee’ zeggen, als iets echt niet wilt. Leren omgaan met groepsdruk. Het is niet gemakkelijk. Zeker niet voor pubers. Hierover gaat het eind januari tijdens het tienerweekend ‘No apologies'.

Lees verder »

Werkbezoek bisschop aan dekenaat Heerlen begonnen

22-11-2019

In het kader van zijn rondgang door de dekenaten van zijn bisdom is bisschop Harrie Smeets dit weekend op kennismakingsbezoek in het dekenaat Heerlen. Het bezoek begon vrijdagmorgen met een ontvangst door het dekenaal bestuur. Aansluitend was er een ontmoeting in diakonaal perspectief met vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheden en groepen die vanuit gelovige bezieling sociaal actief zijn. 

Lees verder »

George Dölle nieuwe pastoor van Hulsberg

17-11-2019

De weleerwaarde heer George Dölle wordt de nieuwe pastoor van de parochie H. Clemens in Hulsberg. Bisschop Harrie Smeets heeft hem in deze functie benoemd. De benoeming is dit weekeinde in de parochie bekend gemaakt.

Lees verder »

Kerken rood verlicht om aandacht voor vervolgde christenen

15-11-2019

Om aandacht te vragen voor vrijheid van godsdienst en vervolging van christenen worden woensdag 27 november wereldwijd diverse kerken rood verlicht tijdens de actie #RedWednesday. Ook verschillende Limburgse kerken nemen aan deze internationale campagne van Kerk in Nood deel.

Lees verder »

Academie Rolduc over Leonardo da Vinci

15-11-2019

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de beroemde Italiaanse kunstenaar en wetenschapper Leonardo da Vinci overleed. Over diens denken, uitvindingen en invloed op onze hedendaagse maatschappij gaat de lezing van Academie Rolduc op vrijdag 29 november. 

Lees verder »

Katholiekleven.nl schenkt parochies 50.000 magazines

15-11-2019

Het videokanaal Katholiekleven.nl heeft een magazine gemaakt dat dit najaar in alle parochies van Nederland wordt verspreid. Het blad is een cadeautje van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen. Tijdens de vergadering van de bisschoppenconferentie op dinsdag 12 november werd het eerste exemplaar van het blad uitgereikt door bisschop Liesen aan enkele parochievrijwilligers.

Lees verder »

Lambert Hendriks: “Waarde van leven belangrijk, omdat het door God gegeven is”

15-11-2019

“Opkomen voor de waarde van het leven is niet beslissen voor anderen, maar juist mensen in staat stellen om in vrijheid hun leven in te richten. Ook de mensen die nog niet geboren zijn en die afhankelijk zijn van onze zorg en aandacht om goed aan dat leven te kunnen beginnen.” Dat zegt rector en moraaltheoloog dr. Lambert Hendriks in het kader van de Week voor het Leven. Deze wordt zaterdag 16 november in Utrecht afgesloten met de Mars voor het Leven.

Lees verder »

Oud-rector Frans Meddens overleden

13-11-2019

In Haelen is maandag 11 november oud-leraar en oud-rector Frans Meddens op 92-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart is komende zaterdag 16 november in Huize Sint-Elisabeth in Haelen.

Lees verder »

Oud-deken Constant Clerx overleden

13-11-2019

Op maandag 11 november is in Maastricht oud-deken Constant Clerx van Gulpen op 77-jarige leeftijd overleden. De uitvaart is zaterdag 16 november om 14.00 uur in de Remigiuskerk in Simpelveld.

Lees verder »

Kerken besteden bijna 90 miljoen aan armoedebestrijding

09-11-2019

Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat vrijdag 8 november gepresenteerd werd in de Pauluskerk te Rotterdam door onder anderen bisschop De Korte. Kerken besteedden in 2018 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de uren mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens 47,9 miljoen euro bij. In totaal gaat het om een bijdrage 88,6 miljoen euro. 

Lees verder »

Willibrordzondag: Uit liefde voor God

07-11-2019

Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht aan de kerken in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is er in de verhoudingen tussen de christelijke kerken veel verbeterd. Maar we zijn er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is. Daarom vraagt de katholieke kerk komende zondag – 10 november – aandacht voor samenwerking met andere kerken tijdens Willibrordzondag.

Lees verder »

CDA-statenfractie op bezoek bij bisschop

04-11-2019

De Statenfractie van CDA Limburg was maandag 4 november te gast bij het bisdom in Roermond. De politici van het Limburgs Parlement kwamen kennismaken met bisschop Harrie Smeets.

Lees verder »

Nieuwe functie voor hulpbisschop Everard de Jong binnen bisdom Roermond

03-11-2019

Mgr. Dr. Everard de Jong krijgt een nieuwe functie binnen het bisdom Roermond. De hulpbisschop gaat de mogelijkheden onderzoeken om in Maastricht een Centrum voor Geloof en Wetenschap op te zetten. Daarnaast gaat hij – op zijn eigen verzoek – aan de slag in het basispastoraat. Hij wordt voor de helft van zijn tijd pastoor van het parochiecluster Maastricht-Oost. Dat zijn de parochies van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby. Daarnaast behoudt hij zijn overige taken als hulpbisschop. De benoeming is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Lees verder »

Bisschop Smeets zegent graven van voorgangers

02-11-2019

Bisschop Harrie Smeets heeft zaterdag 2 november een oude traditie voortgezet. Bij gelegenheid van Allerzielen vierde hij samen met hulpbisschop Everard de Jong de H. Mis in de Bisschoppelijke Grafkapel op het Oude Kerkhof van Roermond. In de crypte zegende hij en baden zij bij de graven van hun voorgangers.

Lees verder »

Amalraj Arockiam nieuwe pastoor van cluster Stramproy

31-10-2019

De weleerwaarde heer Amalraj Arockiam (48) wordt de nieuwe pastoor van de parochies H. Willibrordus in Stramproy, H. Hart van Jezus in Altweerterheide, H. Cornelius in Swartbroek en H. Barbara in Tungelroy. Bisschop Harrie Smeets heeft hem met ingang van 1 december in deze functie benoemd.

Lees verder »