Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

 

 

Laatste nieuws

Alternatief programma The Passion: 'Geef mij nu je angst’

30-03-2020

Nu The Passion in Roermond niet door kan gaan, komen KRO-NCRV en EO op Witte Donderdag met een aangepaste versie. Zonder live band en zonder publiek. Maar met een online processie, een live vertelling afgewisseld met indrukwekkende scenes en liedjes uit de afgelopen negen edities en het bekende Passion-kruis. De omroepen willen hiermee in tijden van angst juist het verhaal van hoop vertellen.

Lees verder »

Update maatregelen bisschoppen inzake coronavirus

27-03-2020

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen. Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten:

Lees verder »

Rondgang relieken Bernadette afgelast

25-03-2020

De geplande rondgang met de relieken van Bernadette door Nederland gaat niet door. Gezien de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is besloten de rondgang af te gelasten. De tocht zou op 11 mei in Den Bosch beginnen en vervolgens via Tienray en Maastricht langs tal van andere bedevaartplekken in Nederland gaan.

Lees verder »

The Passion Roermond gaat definitief niet door

24-03-2020

Door de nieuwe maatregelen die gisteren door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, is het duidelijk geworden dat The Passion in Roermond op geen enkele manier doorgang kan vinden. Dat hebben de gemeente Roermond en de betrokken omroepen bekend gemaakt.

Lees verder »

Passiespelen jaar uitgesteld tot mei 2021

24-03-2020

De Passiespelen in Tegelen worden vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld. Dit betekent dat de voorstelling pas op 9 mei 2021 in première zal gaan. Het bestuur van de Passiespelen heeft dat besloten.

Lees verder »

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

24-03-2020

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Lees verder »

Wereldwijd gebed met paus en extra Urbi et Orbi

23-03-2020

Paus Franciscus alle christenen opgeroepen om komende woensdag 25 maart (Hoogfeest van Maria Boodschap) samen met hem te bidden. De paus vraagt alle gelovigen om op het middaguur het Onze Vader te bidden en zo verbonden te zijn met gelovigen over de hele wereld.

Lees verder »

Gebedsketen 'Biddend Verbonden'

22-03-2020

Op zondag 22 maart gingen de Nederlandse bisschoppen voor in een gebedsketen, die door KRO-NRCV werd uitgezonden op NPO2, facebook en de website KRO-NCRV.nl/katholiek. De keten was een teken bedoeld als een teken van verbondenheid met alle gelovigen in deze tijd van coronacrisis. 

Lees verder »

Chrismamis in besloten kring

20-03-2020

De chrismamis in de Goede Week vindt dit jaar in besloten kring plaats. Normaal gesproken worden alle priesters en kerkbesturen uit het hele bisdom hiervoor uitgenodigd. In verband met de coronacrisis zullen alleen de leden van de bisdomstaf, twee kanunniken en de dekens samen de chrismamis vieren. 

Lees verder »

Congres ‘missionaire parochie’ verschoven naar november

19-03-2020

Het congres ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ is verschoven naar 5 en 6 november. Dit is gebeurd in overleg met de Canadese priester John Mallon en andere sprekers. Het congres over parochievernieuwing zou op 24 en 25 maar plaatsvinden, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Lees verder »

Missiebureau opent online collectebus voor Vastenactie

19-03-2020

Het Missiebureau Roermond heeft een online collectebus voor de Vastenactie ingericht. Belangstellenden kunnen op deze manier toch een bijdrage doen voor de jaarlijkse inzamelingsactie in de Veertigdagentijd.

Lees verder »

Bisschoppen: Geen publieke liturgische vieringen met Palmzondag en Pasen

18-03-2020

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). 

Lees verder »

'Biddend Verbonden': zondag landelijke gebedsketen met bisschoppen bij KRO

17-03-2020

In deze tijd van onzekerheid en angst wil de KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen een krachtig signaal van hoop, troost en bemoediging geven aan de katholieke gelovigen in Nederland. Zondag 22 maart vormen zij met elkaar een cirkel van gebed op NPO2, Facebook en de website KRO-NCRV.nl/katholiek.

Lees verder »

The Passion Roermond zoekt alternatief om Paasverhaal te vertellen

16-03-2020

De omroepen EO en KRO-NCRV, producent Mediawater en gaststad Roermond werken aan een alternatief scenario voor The Passion, de muzikale vertelling over het lijden en sterven van Jezus. Het evenement kan dit jaar als gevolg van de coronamaatregelen niet in de geplande vorm met publiek doorgaan.

Lees verder »

Oud-pastoor Mutsaerts en diaken Brauwers overleden

16-03-2020

Op vrijdag 13 maart overleed in Stramproy oud-pastoor Ed Mutsaerts. Hij werd 63 jaar. Daags ervoor, op donderdag 12 maart, overleed in Voerendaal emeritus-diaken Nico Brauwers. Hij werd 84 jaar.

Lees verder »

Coronacrisis: Bisschop Smeets bidt bij noodkist

15-03-2020

Bisschop Harrie Smeets heeft zondagmiddag bij de Noodkist van Sint Servaas gebeden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus. Bij de korte plechtigheid waren ook deken John Dautzenberg en kapelaan Henyer Garcia Leon aanwezig. De bisschop riep iedereen op om de aanwijzingen van de overheid te volgen en tegelijkertijd erop te vertrouwen dat wij in Gods hand zijn. 

Lees verder »

Diverse kerkelijke activiteiten afgelast vanwege corona

13-03-2020

Door de aangescherpte maatregelen omtrent het coronavirus gaan ook diverse kerkelijke evenementen niet door. Niet alleen de reguliere weekendvieringen zijn afgelast, maar ook een aantal eerder geplande activiteiten. Zo gaat dit weekend de Gezinsdag van het Centrum voor Huwelijk en Gezin niet door. Het progamma was al teruggebracht van een heel weekend tot één dag, maar ook die is nu afgelast.

Lees verder »

Bisschoppen scherpen maatregelen coronavirus aan

13-03-2020

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Bisschop Harrie Smeets van Roermond conformeert zich aan dit besluit.

Lees verder »

Nederlandse bisschoppen in maart 2021 op Ad Limina

12-03-2020

De Nederlandse bisschoppen hebben via de nuntius een uitnodiging ontvangen om in maart 2021 op Ad Limina bezoek naar Rome te gaan. Zij brengen dan gezamenlijk een bezoek aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus en vieren daar de eucharistie. De bisschoppen spreken tijdens hun bezoek met paus Franciscus en met de verschillende departementen van de Romeinse curie.

Lees verder »

Mensenrechten centraal in Academie Rolduc 

09-03-2020

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd de ‘Universele verklaring voor de rechten van de mens’ aangenomen. Wat zijn die mensenrechten en hoe verhouden die zich tot het christelijk geloof? Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc, die op vrijdag 20 maart wordt gehouden.

Lees verder »