Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Koningin Máxima op bezoek bij SchuldHulpMaatje

Het diaconaal project SchuldHulpMaatje Parkstad kreeg hoog bezoek. Niemand minder dan Koningin Máxima kwam donderdag 31 januari op bezoek in Kerkrade. In het Westhoes – de voormalige parochiekerk van de wijk Heilust – werd de koningin bijgepraat over de ervaringen van klanten en vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Parkstad.

Het project SchuldHulpMaatje is mede opgezet op initiatief van de katholieke en protestantse kerken in Parkstad. In het project helpen vrijwilligers (maatjes) mensen die in de schulden geraakt zijn daarmee om te gaan en vooral uit die situatie te komen. Het gaat om professioneel getrainde vrijwilligers, die advies en begeleiding geven. Doel is om de zelfredzaamheid van mensen met financiële problemen te vergroten, zodat ze hun eigen problemen kunnen oplossen, en in de toekomst kunnen voorkomen dat ze er opnieuw mee te maken krijgen.

Afgelopen periode zijn in Parkstad door dit project al zo'n 1500 mensen met ernstige schulden geholpen. Koningin Máxima sprak tijdens het bezoek met de initiatiefnemers, met schuldhulpmaatjes en met de mensen die geholpen zijn. Ook overlegde zij met een aantal Limburgse samenwerkingspartners – waaronder de kerk – over werkwijzen die ervoor zorgen dat niemand in Nederland er alleen voor hoeft te staan. De reden van het verrassingsbezoek van de koningin is dat SchuldHulpMaatje Parkstad deelnemer is van het Oranje Fonds programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’. Binnen dit programma geeft het fonds vier jaar steun aan organisaties die mensen helpen een stap uit de armoede te zetten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Voor de gezamenlijke kerken in Heerlen en Kerkrade was deelname aan het project een mogelijkheid om vanuit diaconaal oogpunt een gezamenlijke vuist te maken tegen de groeiende groep mensen die in schulden geraken. Samen met Humanitas (thuisadministratie), de welzijnsinstellingen in Kerkrade en Heerlen, Vincentiusverenigingen en de kerken is dit project in de afgelopen jaren uitgebouwd. Momenteel zijn zo’n 130 vrijwilligers actief. Hun hulp kan bestaan uit een korte ondersteuning door middel van samen een brief lezen en informatie geven, tot langdurige ondersteuning om mensen te helpen hun financiën weer op orde te krijgen. 

Alle vrijwilligers volgen, voordat ze aan het werk gaan, een basiscursus. "De vrijwilligers die als SchuldHulpMaatje aan de slag zijn, volgen uitdrukkelijk ook de cursus die we vanuit de gezamenlijke landelijke kerken hebben opgezet," zegt Hub Vossen die vanuit de Dienst Kerk en Samenleving bij het project betrokken is. "Daarnaast is voor alle vrijwilligers regelmatige bijscholing en ondersteuning een must. Goed toegerust en begeleid voeren zij in Heerlen en Kerkrade hun werkzaamheden uit." Vossen is voorzitter van de Stuurgroep SchuldHulpMaatjes Parkstad en van het bestuur Budget Coach Heerlen. Namens de kerken is verder Eline Claassens bestuurslid en Leon Jeurissen (namens de Vincentiusvereniging Holz/ Kerkrade) bestuurslid en penningmeester, de bestuurszetel van de Vincentiusvereniging Heerlen is momenteel vacant! Volgens SchuldHulpMaatje Parkstad is het armoedeprobleem groot in Kerkrade en Heerlen: er melden zich gemiddeld meer mensen aan voor de schuldhulpverlening dan in andere gemeenten. 

Kijk voor meer informatie over het project SchuldHulpMaatje op Paus Franciscusgroepen of SchuldHulpMaatje