Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 5 t/m 11 april 2020

 

Goede Week

De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Voor gelovige mensen is dit de heiligste week van het jaar. In deze week wordt het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht, die op Pasen uitmondt in de viering van zijn Verrijzenis. Het is misschien een beetje vreemd om rond het lijden en sterven van iemand van een Goede Week te spreken, toch klopt die term.

Lees wat er goed is aan de Goede Week >>>

 

Zondag 5 april:  Palm- of Passiezondag | Begin van de Goede Week | Herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem

Palmzondag wordt zo genoemd, omdat Jezus vlak voor zijn sterven in Jeruzalem als een koning wordt binnengehaald. De mensen juichen hem toe met takken van palmbomen en roepen Hosanna. Maar in plaats van in een koets of op een luxe draagstoel zit koning Jezus op een ezel. In de loop van de week slaat de stemming, omdat Jezus een ander soort redder blijkt te zijn dan het volk verwacht. Op Palmzondag wordt in de kerk het verhaal van de intocht én het lijdensverhaal gelezen. Palmzondag is daarmee een dag van tegenstrijdigheden. Als herinnering aan de intocht in Jeruzalem worden op Palmzondag palmtakken gewijd, die gelovigen thuis achter een kruisbeeld kunnen steken. Vaak maken kinderen ook versierde Palmpasenstokken. In verband met de coronacrisis vinden deze vieringen dit jaar op een aangepaste wijze plaats en zonder kerkgangers.

 

Woensdag 8 april: Chrismamis

In ons bisdom is het gebruik om op de vooravond van Witte Donderdag de chrismamis te vieren. Tijdens deze mis – die maar één keer per jaar plaatsvindt – worden de heilige oliën gewijd, die door het jaar gebruikt worden voor het toedienen van de sacramenten als doopsel, priesterwijding en ziekenzalving. In verband met de coronacrisis vindt de chrismamis dit jaar in besloten kring plaats in de privékapel van het bisschopshuis in Roermond.

 

Donderdag 9 april:  Witte Donderdag | Begin van het Paastriduüm

Op Witte Donderdag herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. De Kerk viert daarmee tevens de instelling van de eucharistie. Tijdens het avondmaal zei Jezus immers tot zijn leerlingen: “Blijf dit doen om aan mij te denken.” In verband met de coronacrisis vindt deze viering dit jaar op een aangepaste wijze plaats en zonder kerkgangers.

 

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag | Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Op Goede Vrijdag herdenken gelovige mensen het lijden en sterven van Christus. Doorgaans wordt dit ’s middags om 15.00 uur herdacht met het bidden van de kruisweg: de veertien staties waarin het lijden van Christus wordt verbeeld. Op de avond van Goede Vrijdag vindt in kerken een speciale liturgie plaats, waarin het lijdensverhaal wordt voorgelezen. Goede Vrijdag is de enige dag in het jaar waarop géén eucharistie wordt gevierd. In verband met de coronacrisis vinden deze vieringen dit jaar op een aangepaste wijze plaats en zonder kerkgangers.

 

Zaterdag 11 april: Paaszaterdag

Paaszaterdag wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd. Dit verwijst naar de stilte van de dood. Jezus is op Goede Vrijdag gestorven en in het gaf gelegd. Om uiting te geven aan deze stilte luiden van de avondmis van Witte Donderdag tot en met de Paaswake op Paaszaterdag ook geen klokken. In de liturgie wordt een ratel gebruikt in plaats van een bel. Op de avond van Paaszaterdag wordt in de kerk een Paaswake gehouden. Tijdens deze bijzondere eucharistieviering wordt doorgaans een vuur ontstoken, waaraan de paaskaars wordt aangestoken. Ook wordt het nieuwe doopwater gewijd. Tijdens het zingen van het Gloria klinken voor het eerst de klokken weer. In deze vieringen worden meerdere belangrijke teksten uit het Oude en Nieuwe Testament voorgelezen. De Paaswake geldt als een van de belangrijkste liturgische vieringen van het jaar. In verband met de coronacrisis vinden deze vieringen dit jaar op een aangepaste wijze plaats en zonder kerkgangers.

Illustratie: Jezus voor Pilatus, tafereel uit het Passieretabel van Roermond. Sinds kort hangt een nieuwe kopie hiervan in de Munsterkerk