Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladenservice maart en april 2020

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail  

Download hier de WORD-versie van de berichten
 


Vastenactie 2020
Een beter leven dankzij goed onderwijs

Met het begin van de 40-dagentijd wordt ook weer onze aandacht gevraagd voor de jaarlijkse Vastenactie. Mede dankzij uw hulp hebben de afgelopen drie jaar meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding kunnen volgen en konden meer dan tienduizend jongeren naar het basis- of voortgezet onderwijs gaan . Tijdens de Vastenactiecampagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Met het thema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. De projecten die we ondersteunen, maken verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar voor mensen in ontwikkelingslanden. Ook ondersteunen we mensen bij het opzetten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.

Steun vastenactie en maak een bijdrage over op rekeningnummer IBAN: NL21INGB0003000046 t.n.v. Vastenactie Bisdom Roermond of deponeer uw zakje met uw bijdrage in de collectebus in de kerk.Gezinsweekend over ‘geloof en verstand’

Het 20e Gezinsweekend van het Centrum voor Huwelijk en Gezin buigt zich over het geloof en het verstand als twee wegen die naar God kunnen leiden. Diverse sprekers zullen op dit thema ingaan. Het Gezinsweekend vindt plaats van 13 tot en met 15 maart in het Missieklooster van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest (blauwe zusters) in Steyl. Het weekend wordt afgesloten met een gezinszegen door bisschop Harrie Smeets. Aanmelden kan via een mail naar m.rademaker@bisdom-roermond.nlTijdens ontmoetingsdagen voor vrouwen
Bisschop Smeets praat over zijn roeping

Op dinsdag 17 en donderdag 19 maart worden de jaarlijkse ontmoetingsdagen voor vrouwen gehouden als voorbereiding op Pasen. Gastspreker is deze keer bisschop Harrie Smeets. Onder de titel ‘Ongewild en onweerstaanbaar geroepen’ zal hij spreken over zijn roeping.

José Hendrix van de stichting Rafaël uit Valkenburg heeft haar roeping gevonden in het helpen van mensen in Armenië. Zij vertelt hierover, samen met andere vrijwilligers van deze stichting. Ook wordt een film over het werk van de stichting in Armenië vertoond. De dag voorziet bovendien in een gezamenlijke lunch en een gebedsviering.

De twee ontmoetingsdagen voor vrouwen zijn een initiatief van de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis. Beide bijeenkomsten worden gehouden bij het bisdom in Roermond. Belangstellende dames kunnen zich aanmelden via www.schrijnenhuis.nl of schrijnenhuis@bisdom-roermond.nlMensenrechten centraal in Academie Rolduc

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd de ‘Universele verklaring voor de rechten van de mens’ aangenomen. Wat zijn die mensenrechten en hoe verhouden die zich tot het christelijk geloof? Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc, die op vrijdag 20 maart wordt gehouden.

Mensenrechten staan volop in de belangstelling. Iedereen wil graag dat zijn rechten gerespecteerd worden. Natuurlijk vinden we ook dat de rechten van anderen niet geschonden mogen worden. Desondanks is het niet gemakkelijk om overeenstemming te vinden over wat die rechten dan zijn. Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting? Wat als verschillende rechten met elkaar conflicteren? En welke rol speelt religie hierin? Dr. Lambert Hendriks gaat tijdens de lezing van Academie Rolduc in op deze vragen. Hendriks is rector en docent ethiek en moraaltheologie aan Grootseminarie Rolduc.

Academie Rolduc is een lezingenreeks van Grootseminarie en Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen.

De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com.    Bekijk het volledig jaarprogramma op: www.bisdom-roermond.nl/academierolducRoermond in teken van The Passion

The Passion komt dit jaar naar Limburg. Op Witte Donderdag 9 april staat de bisschopsstad Roermond in het teken van dit grote mediaspektakel, waarbij het lijdensverhaal van Christus op een moderne wijze in beeld wordt gebracht.

Die avond worden er tienduizenden belangstellenden in Roermond verwacht. Het centrale programma speelt zich af op het Munsterplein, maar ook op andere pleinen in de stad is het publiek welkom. Een ‘processie’ zal met het bekende witte kruis door Roermond trekken tot aan het hoofdpodium.

De gezamenlijke kerken van Roermond bieden in de dagen rond The Passion een eigen aanvullend programma aan: zo zijn de kerken dagelijks open en kunnen mensen er terecht om een kaarsje op steken, even stil te zijn of naar muziek te luisteren.

Meer over het programma volgt later op www.bisdom-roermond.nl of de websites van de parochies en de Protestantse Kerk in Roermond.Passiespelen Tegelen presenteren unieke theaterbelevenis

Eens in de vijf jaar staat Tegelen één zomer lang in het teken van de Passiespelen. Dit jaar is het weer zo ver. Op zondag 10 mei de voorstelling ‘Hem achterna. Een passiespel’ in première. Vervolgens zijn de Passiespelen tot en met zondag 13 september elk weekeinde in openluchttheater De Doolhof te zien. In totaal zijn er 25 uitvoeringen.

Aan de 21e editie van de Passiespelen doen ruim driehonderd vrijwilligers mee. De Passiespelen van Tegelen bestaan sinds 1931. De laatste edities van 2010 en 2015 werden bezocht door meer dan 40.000 mensen. Leidraad in de voorstelling is het emotionele verhaal over de laatste dagen van Jezus; van zijn glorieuze intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal tot zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis. Aan dit aloude Bijbelverhaal wordt niet getornd. Toch is elke editie van de Passiespelen anders, doordat een nieuw artistiek team het verbindt aan thema’s die nu spelen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.passiespelen.nl

[… eventueel aanvullen met gegevens over een bezoek vanuit de eigen parochie:
Vanuit onze parochie gaan we gezamenlijk naar de Passiespelen kijken. Op ………[ datum]….. zullen we samen naar Tegelen gaan. Deelname kost …..  Aanmelden kan via……….]Je moet het maar weten
Wat is er goed aan de Goede Week?

De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Op zichzelf misschien een vreemde naam, want in die week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Wat is daar goed aan? Dat komt, omdat de naam eigenlijk niets te maken heeft met de betekenis die wij tegenwoordig aan het woord ‘goed’ geven.

In de liturgische boeken wordt de Goede Week ook omschreven als “Heilige Week’. Goed is een woord dat vaak als alternatief voor ‘heilig’ wordt gebruikt. De Goede Week is dus vooral de Heilige Week en Goede Vrijdag de Heilige Vrijdag.

De Goede Week heeft trouwens nog meer benamingen. In de eerste eeuwen werd ook wel van de Paasweek gesproken, later werd ook wel de ‘Grote Week’ gebruikt. Daarmee word bedoeld dat voor gelovige christenen de Goede Week de belangrijkste week van het jaar is.

De Duitsers gebruiken overigens een term die precies het tegenovergestelde van ‘goed’ uitdrukt. Zij hebben het over Karwoche en Karfreitag. Dit komt van het oud-Duitse woord ‘kara’, dat ‘klacht’ of ‘treurnis’ betekent en die zin veel meer het lijden omschrijft.

In zekere zin mag de Goede Week toch als een échte goeie week worden beschouwd, want door zijn lijden, sterven én zijn Verrijzenis met Pasen heeft Christus ons allemaal verlost en uitzicht op eeuwig leven gegeven. Dat is nog eens goed nieuws!Zegening oliën tijdens Chrismamis

Roermond staat tijdens de Goede Week in het teken van The Passion. Maar die week is er nog een bijzondere gebeurtenis. Op woensdag 8 april wordt in de kathedraal namelijk de jaarlijkse chrismamis gehouden. Tijdens deze viering op of rond Witte Donderdag worden elk jaar de heilige oliën gezegend, die door het jaar in parochies worden gebruikt voor doopsels, vormsels en bij het sacrament van de zieken. 

Elk jaar komen vertegenwoordigers van alle parochies in Limburg naar deze speciale mis om de oliën in ontvangst te nemen. Ook zijn alle priesters in het bisdom uitgenodigd om tijdens deze viering hun beloften van de priesterwijding te vernieuwen. De chrismamis kent altijd een bijzondere sfeer, omdat het een van de weinige momenten in het jaar is, waarop het hele bisdom rond de bisschop verzameld is.  Hoewel op woensdagavond de voorbereidingen voor The Passion volop aan de gang zijn, gaat de chrismamis gewoon door.

De chrismamis vindt plaats op woensdag 8 april om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom. Jaarlijkse contactdag ‘kruisen en kapellen’

Meer dan drieduizend wegkruisen en veldkapellen telt Limburg. Ze behoren tot het typische erfgoed van onze regio. In heel Limburg zijn er honderden vrijwilligers actief die zich voor het onderhoud hiervan inzetten. Eén keer per jaar ontmoeten zij elkaar op de jaarlijkse contactdag van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg. Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 18 april in Beesel. In dit ‘drakendorp’ is heel wat mooi klein-religieus erfgoed te vinden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg. Ze krijgen dan meer informatie over het programma en de kosten thuisgestuurd: skkl@bisdom-roermond.nl of bel op maandag- en woensdagmorgen: 0475-386747Een pastorale opleiding volgen

Ben je geïnteresseerd in je geloof en zou je daar wel meer van willen weten? Gewoon, voor je eigen vorming of om als vrijwilliger of misschien wel als pastoraal werker in een parochie, zorgcentrum of op een school aan de slag te gaan? Dan is een opleiding aan het Theologisch Instituut Rolduc een goede keuze.

Naast de bekende opleiding tot priester of diaken kent Rolduc ook diverse mogelijkheden voor leken om zich verder in theologie en pastoraat te verdiepen. Het Theologisch Instituut is een weekendopleiding op HBO-niveau, die een volwaardige studie en diverse losse cursussen aanbiedt. Interesse? Meld je aan en ga een praten over de mogelijkheden.

Neem contact op met rector Lambert Hendriks via (045)  5466810 of rector@rolduc.nl. Of kijk op www.rolduc.nlJongerenbedevaart naar Rome

In de laatste week van april vindt er een gezamenlijke bedevaart naar Rome plaats voor jongeren uit heel Nederland. Een week lang bezoeken zij de Eeuwige Stad en maken daar kennis met de wereldkerk. Ze bezoeken de belangrijkste kerken van Rome en gaan natuurlijk op bezoek bij paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie. Wil je erbij zijn? Kijk voor meer informatie op www.huisvoordepelgrim.nl en meld je snel aan.Gezinsbedevaart naar Lourdes

Samen met het hele gezin of de kleinkinderen Lourdes bezoeken. Dat kan tijdens de speciale gezinsbedevaart die dit jaar in de herfstvakantie wordt gehouden. Aan de reis kunnen gezinnen met kinderen, jongeren, maar ook opa’s en oma’s deelnemen. Alle deelnemers gaan met de bus vanuit Nederland naar Lourdes. Daar wordt een op kinderen en jongeren aangepast programma aangeboden, waarin de boodschap van Lourdes uiteraard wel centraal staat. De jongerenreis wordt begeleid door bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch. Kijk voor aanmelding of meer informatie op www.huisvoordepelgrim.nl