Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 14 t/m 20 juni 2020

 

Zondag 14 juni: Sacramentsdag

Jezus biedt zichzelf aan in de gedaante van brood en wijn. Hij is het levende brood uit de hemel. Dat vieren we deze zondag op Sacramentsdag. Normaal zouden vandaag de sacramentsprocessies trekken. Dat gaat helaas niet, maar we mogen wel weer ter communie.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 16 juni: H. Lutgardis van Tongeren

Vandaag vieren we een soort van eigen Limburgse heilige. Lutgardig van Tongeren werd in 1182 in deze Belgisch-Limburgse stad geboren. Ze werd kloosterling en leed een streng vroom en mystiek leven. Eens zou christus haar vanaf het kruis hebben omarmd. Ook zou ze de gave hebben gehad om zieken te genezen. Ze overleed in 1246. Ze is patrones van Vlaanderen en van de stad Tongeren.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 19 juni: H. Hart van Jezus

Op vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren viert de Kerk het feest van het Heilig Hart van Jezus. In deze devotie wordt Jezus’ liefde en barmhartigheid gesymboliseerd in zijn hart. De verering van het Heilig Hart van Jezus dateert al uit de Middeleeuwen en kreeg een extra impuls door diverse verschijningen in Frankijk in de 17e eeuw. In de 19e eeuw verspreidde de devotie zich over de hele wereld. In 1854 werd de derde vrijdag na Pinksteren verheven tot hoogfeest van het Heilig Hart. Later werd de hele maand juni een Heilig-Hartmaand. Met name aan het begin van de 20e eeuw zijn in Limburg tientallen Heilig-Hartbeelden lang straten en pleinen geplaatst.

Lees verder >>>

 

Zaterdag 20 juni: Onbevlekt Hart van Maria

Daags na het feest van het Heilig Hart van Jezus, viert de Kerk de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria. De twee feesten worden bewust na elkaar gevierd, om de verbondenheid van Jezus met zijn moeder te benadrukken in de deelname van Maria aan het heilswerk van haar zoon. De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria heeft zich met name na de verschijningen van Maria in Fátima in 1917 wijd verbreid.

Lees verder >>>

 

Illustratie: H.-Hartbeeld bij de Aldegundiskerk in Buggenum