Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 5 t/m 11 juli 2020

 

Zondag 5 juli: 14e Zondag door het Jaar

Jezus ging zachtmoedig met iedereen om. Ook met mensen die wel eens een fout maakten.Sommigen noemden dat een schandaal. Anderen kregen daardoor hoop op Gods barmhartigheid. Jezus zegt alleen: ‘Kom allen tot mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt.”

Lees verder >>>

 

Maandag 6 juli: H. Maria Goretti

Maria Goretti was een vroom Italiaans meisje uit het plaatsje Corinaldo bij Ancona. Op haar 12e jaar werd zij slachtoffer van een aanranding. Zij verdedigde zich tot het uiterste en moest dat met de dood bekopen. Tijdens haar heiligverklaring in 1950 had zich een onafzienbare menigte op het Sint-Pietersplein in Rome verzameld. Onder hen bevonden zich haar moeder, haar familieleden en zelfs haar moordenaar, die intussen tot inkeer was gekomen.
Lees verder >>>

 

Woensdag 8 juli: H. Landrada van Munsterbilzen

Ze staat niet op de officiële kalender van het bisdom Roermond, maar de heilige Landrada van Munsterbilzen (Belgisch-Limburg) mogen we toch een klein beetje tot de Limburgse heiligen rekenen. Ze leidde in de 7e eeuw een vroom leven als kluizenares. In een steen vond ze de afdruk van een kruis. Voor Landrada was dat de bevestiging van haar keuze. Ze begon zelf op die plek een kapel te bouwen. Ze vroeg bisschop Lambertus (van Maastricht) om de kapel in te zegenen. Dat was de start van het klooster Munsterbilzen, even ten westen van Maastricht.

Lees verder >>>

 

Donderdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden op 9 juli 1572 in Brielle (Den Briel) negentien katholieke geestelijken vermoord. Twee van deze martelaren kwamen uit Limburg. De franciscanen Hieronymus en Antonius kwamen allebei uit Weert. Antonius werd vermoedelijk in 1522 in de buurtschap Kampershoek op de grens van Weert en Nederweert geboren. Hij trad in bij het franciscanen in 's-Hertogenbosch. Later ging hij in het klooster in Gorcum wonen. Daar was zijn streekgenoot Hieronymus pastoor. Samen met zeventien andere geestelijken werden Antonius en Hieronymus tijdens de Reformatie door calvinisten vanwege hun katholiek geloof gevangen genomen en opgehangen. Na hun dood werden ze bekend als de Martelaren van Gorcum. In 1675 zijn ze alle negentien zaligverklaard, in 1867 gevolgd door de heiligverklaring. In Weert en omgeving zijn verschillende kerken en kapellen naar de twee lokale martelaren vernoemd.

 

Zaterdag 11 juli: H. Benedictus

De heilig Benedictus van Nursia behoort tot de beroemdste heiligen van de Kerk. Hij leefde in de zesde eeuw in Italië en stichtte een kloosterorde, die later zijn naam zou gaan dragen: benedictijnen. Na zijn studies leefde hij enkele jaren als woestijnmonnik in een grot in Subiaco. Hij schreef een kloosterregel, die tot op de dag van vandaag voor veel ordes en congregaties de basis van hun kloosterleven is.  Hij is patroon van Europa.

Lees verder >>>

 

Illustratie: Glas-in-loodraam van Hiëronymus en Antonius van Weert - de twee Limburgse martelaren van Gorcum - in de Martinuskerk in Weert