Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Dit weekeinde eerste keer ‘Zondag van het Woord'

In het weekeinde van 25 en 26 januari wordt voor het eerst in de rooms-katholieke kerk de ‘Zondag van het Woord van God’ gevierd. Deze nieuwe dag is in september vorig jaar door paus Franciscus aan de kerkelijke kalender toegevoegd. De ‘Zondag van het Woord van God’ zal voortaan elk jaar op de derde zondag van de tijd door het jaar worden gehouden.

Paus Franciscus wil graag dat er op deze dag extra aandacht wordt besteed aan de betekenis van het Woord van God in het leven van de Kerk, zo schrijft hij in de apostolische brief ‘Aperuit illis’, waarmee de dag is aangekondigd. Volgens de paus is het belangrijk dat gelovigen vertrouwd raken met de Heilige Schrift en met de Verrezene, “die niet ophoudt het Woord en het Brood te breken in de gemeenschap van de gelovigen,” zo schrijft hij in ‘Aperuit illis’. De Nederlandse vertaling van deze brief is nu beschikbaar.

Deze nieuwe ‘bijbelzondag’ valt samen met de afsluiting van de gebedsweek voor de eenheid, die ook elk jaar in januari wordt gehouden. “Deze Zondag van het Woord van God zal dus een geschikt onderdeel vormen van de tijd van het jaar, wanneer we aangemoedigd worden om onze banden met het Joodse volk te versterken en om te bidden voor de eenheid van de Christenen,” aldus de paus in ‘Aperuit illis’. “Dit is meer dan een samenvallen in dezelfde tijd: de viering van de Zondag van het Woord van God heeft oecumenische waarde, omdat de Heilige Schrift aan degenen die luisteren, de weg wijst naar authentieke en solide eenheid.”

Bijbels Dagboek
De Katholieke Bijbel Stichting (KBS) komt bij gelegenheid van de Zondag van het Woord van God met een speciale uitgave: ‘Jaar van het Woord 2020’. Voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 30 september 2020 staan in dit Bijbels dagboek voor elke dag een korte Bijbeltekst, een overweging en een gebed. De uitgave van de KBS is een handzaam boekje, dat in de genoemde periode als dagboek kan worden gebruikt voor persoonlijke en gezamenlijke meditaties.

Podcasts
Bisschop Jan Liesen van Breda (foto), oud-docent van het grootseminarie Rolduc en referent voor liturgie en Bijbel in de Nederlandse bisschoppenconferentie, gaat in twee podcasts voor katholiekleven.nl dieper in op het onderwerp. Bisschop Liesen: “Het is niet erg als je de Bijbel leest en het Woord van God niet meteen begrijpt. Als je echt van iemand houdt, heb je de hele persoon lief. Ook de dingen die je niet meteen begrijpt horen erbij. Dat is ook zo met het Woord van God. Je leest het, je weet dat Hij je aanspreekt en je wil die ervaring sterker laten worden. Dat doen we elke zondag als we op verzoek van Jezus samenkomen: blijft dit doen om mij te gedenken. We lezen dan in de heilige Schrift en we ontvangen het sacrament van het altaar om met Hem verbonden te zijn en zo te kunnen leven. En daar mag je tijd voor nemen, het hele jaar door.”

Over Aperuit illis zegt Mgr. Liesen: “De paus benadrukt dat de omgang met het Woord van God een omgang is met Jezus zelf. De titel Aperuit illis is ontleend aan de passage waar Jezus optrekt met de Emmaüsgangers. Ze zijn teleurgesteld, omdat ze denken dat Jezus -in wie ze al hun hoop hebben gesteld- is gestorven. Jezus trekt dan met hen mee, maar ze herkennen Hem eerst niet. En dan staat er die prachtige zin: Hij maakte hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Die ervaring van de allereerste leerlingen, die hoorden wat de Schrift werkelijk betekende, wat God deed en doet met Jezus, is een ervaring voor ons allemaal.”

Beluister de podcast met bisschop Liesen

Lees de Nederlandse vertaling van het motu proprio Aperuit illis

Meer informatie over het Bijbels Dagboek