Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 25 april t/m 1 mei 2021?

 

Zondag 25 april: 4e Zondag van Pasen | Roepingenzondag

Een herder kent zijn schapen, heeft aandacht voor ieder van hen afzonderlijk. Een goede herder is zelfs bereid zijn leven op het spel te zetten als slechts één schaap in gevaar is. Als Kerk hebben wij goede herder nodig.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 27 april: H. Petrus Canisius

De heilig van vandaag weg op 8 mei 1521 (dit jaar dus 500 jaar geleden) in Nijmegen geboren als Petrus D’Hondt. Zoals veel intellectuelen in die tijd verlatijnste hij zijn naam tot Petrus Canisius. Zo kennen we hem. In 1543 trad hij in bij de jezuïeten. Hij werd diplomaat en stichter van scholen in onder meer Sicilië, Wenen, Praag, München en Dillenburg. Als theoloog nam hij deel aan het beroemde concilie van Trente. Zijn beroemdste boek is catechismus, die tot in de 20e eeuw in parochies en op katholieke scholen is gebruikt.

Lees verder >>>

 

Woensdag 28 april: H. Louis-Marie Grignion de Montfort

Dit jaar is het precies 140 jaar geleden dat de volgelingen van de heilige Montfort zich in Nederland en Limburg vestigden. Hun stichter Louis-Marie Grignion de Montfort leefde van 1673 tot 1716. Montfort was niet zijn achternaam, maar verwees naar zijn geboorteplaats. Hij ijverde voor een nieuw pastoraal elan in Frankijk en stond bekend als een groot Mariavereerder.

Lees verder >>>

 

Donderdag 29 april: Catharina van Siena

De heilige Catharina Benicasa werd in 1347 in Siena geboren als 25e kind het gezin van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad ze toe tot de derde orde van de dominicanen. Dat wil zeggen dat ze wel regel van de orde volgde, maar niet in een klooster woonde. Ze stond bekend om haar heilige levenswijze en was een leidsvrouwe voor veel gelovigen. Catharina zette zich in voor de armen en wist paus Gregorius XI ertoe te bewegen vanuit Avignon terug te keren naar Rome.

Lees verder  >>>

 

Vrijdag 30 april: H. Pius V

Pius V  was paus van 1566 tot 1572. Zijn opdracht was het om de besluiten van het Concilie van Trente uit te voeren. Daarbij ging hij nogal streng te werk. Zijn Nederlandse adviseur Petrus Canisius wees hem er eens op dat barmhartigheid meer opleverde dan strengheid. Pius wist wel af te rekenen met nepotisme en baantjesjagerij in de Kerk. Als dominicaan had hij een bijzondere devotie voor de rozenkrans. Toen de Spaans-Italiaanse vloot op 7 oktober 1571 bij Lepanto een beroemde zeeslag won van de Turken, besloot hij als dank een feestdag voor de rozenkrans op die datum in te voeren. Dit jaar dus 450 jaar geleden.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 1 mei: H. Jozef Arbeider

Er zijn maar weinig heiligen met twee feestdagen op de kerkelijke kalender. Een van hen is Sint- Jozef. Op 1 mei wordt de timmerman herdacht als beschermheilige van de arbeiders. Dit jaar staat de pleegvader van Jezus bijzonder in de aandacht, omdat paus Franciscus een Jozefjaar aan hem heeft gewijd. Het bisdom Roermond heeft nieuwe gebedsprentjes van Sint-Jozef uitgegeven. Deze zijn gratis te bestellen.

Lees verder >>>

Prentjes bestellen >>>

 

Illustratie: Reliëf van Sint-Jozef in Venray-Smakt, de enige bedevaartplaats voor Sint-Jozef in Nederland.